Dossier Vuurwerkramp // Is Nieuw Roombeek wel of niet gebouwd op een leugen ?

13-04-2022 17:08

Oproep aan de heren verkenners om handen en voeten te geven aan een Enschedees-raads-coalitieakkoord waarbij de te vormen coalitie bereid moet zijn om te komen samen met de oppositiepartijen tot volledige transparantie en finale afwikkeling van de Enschedese Vuurwerkramp van 13 mei 2000.  Wees geen figurant of grijze passant in de Enschedese Historie en geschiedenisboeken. De burgers van Enschede hebben allen recht op de waarheid. Hoe pijnlijk die ook is. Wijs de gemeenteraadsleden erop dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan van Enschede is. De nieuwe Raad is ook verantwoordelijk voor de bestuursvorming en  raadsbesluiten in het verleden van al hun voorgangers/gemeenteraden. De vraag die u dient te stellen - los van partijpolitieke belangen - is of Nieuw Roombeek wel of niet gebouwd is op een leugen ? 

Lees meer in o.a.: 

https://emls.webnode.nl/news/up-date-vuurwerkramp-poltieke-doofpot-wat-onderzocht-de-commissie-oosting-niet-na-de-vuurwerkramp-van-13-mei-2000-en-waarom-niet-wat-is-er-door-het-o-m-en-rijksrecherche-niet-onderzocht-en-wat-is-niet-voor-de-rechter-gebracht-en-waarom-niet/