Dossier Vuurwerkramp // Het kantoor van de Landsadvocaat speelt een belangrijke rol in alle civiele en bestuurlijke rechtszaken betreffende de Enschedese Vuurwerkramp. Inmiddels is de ramp een kabinetsformatie-agendapunt.

30-07-2021 17:07

De finale afwikkeling Enschedese Vuurwerkramp van 13 mei 2000 staat inmiddels als agendapunt 20 jaar ongekend onrecht op de formatie-tafel.

 

Rechtspraktijk BAWA heeft 31 mei 2020 namens Rudi Bakker een rekest naar informateur Hamer gestuurd. In dat rekest 20 jaar ongekend onrect wordt de informateur gevraagd om de vuurwerkrampzaak en de nasleep daarvan op de politieke agenda te zetten, om op deze manier de rechtsstaat een halt toe te roepen. De zaak is na 21 jaar nog steeds onder de rechter.

 

De focus moet hierbij liggen op de strafrechtelijke afwikkeling en de lopende procedures. Daarnaast vraagt de rechtspraktijk aandacht voor de (sociale) advocatuur en de rechtelijke toetsing aan de grondwet. Tot slot doet BAWA de oproep om een Constitutioneel Hof op te richten.

 

Foramatie-Onderwerp: Finale Afwikkeling Enschedese vuurwerkramp

 

Rekest: De volledige rekestbrief van 31 mei 2021, zie hieronder, is door mw. Drs. M.I. Hamers na inlezing op 2 juni 2021 in de daartoe bestemde openbare formatiewijzer geplaatst

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-rekest-aan-informateur-om-bovenstaand-onderwerp-als-politiek-agendapunt-onder-de-aandacht-te-brengen-bij-en-tijdens-de-kabinet-samenstelling-om-als-rechtsstaat-een-halt-toe-te-roepen-aan-20-jaar-ongekend-onrecht/

 

Bron: DeFormatiewijzer.NL

https://deformatiewijzer.nl/category/brieven-aan-informateur/

 

Zie ook:

https://www.1twente.nl/artikel/730850/rudi-bakker-aan-informateur-hamer-neem-vuurwerkramp-mee-in-kabinetsformatie

https://rudibakker.nl/content/uploads/sites/3/2021/06/Verzoek-aan-Informateur.pdf

 

en

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1937588/Oud-directeur-S-E-Fireworks-vraagt-informateur-vuurwerkramp-mee-te-nemen-in-kabinetsformatie

https://rudibakker.nl/2021/06/03/brief-aan-kabinetsinformateur-mariette-hamer-over-vuurwerkramp/