Dossier Vuurwerkramp // OM misleidde de rechter over de explosie van de Vuurwerkramp - Vuurwerkramp: Stofexplosie mag niet!

23-11-2018 08:06

Misleiding van de rechterlijke macht door het Openbaar Ministerie staat ondertussen vast. Eén van de vele tijdens de review gevonden bewijzen is het regisseren van het technisch onderzoek naar de juiste vorm van explosie. Voor het OM is de ene explosie de andere niet, want de strafrechtelijke consequenties zijn héél verschillend:

 

Een zogenaamde 'massa-explosie', een (niet-eenduidige) leken-term voor 'thermische explosie' is gunstig voor het OM, want daaruit kan 'Te-veel-en-te-zwaar' vuurwerk worden berekend. Uit de afmetingen van de tot 'krater' gedoopte verzakking kan de zwaarte van de explosie worden berekend en daaruit weer een hoeveelheid vuurwerk. Alles onder aanname van vele variabelen. Ook uit het ontstane schadebeeld na de explosies kan een hoeveelheid explosieve stof worden afgeleid. Dit leidde tot de door het Openbaar Ministerie gewenste uitkomst van 'Te-veel-en-te-zwaar' vuurwerk. Deze uitkomst was de basis voor de strafrechtelijke veroordeling van de directie van S.E. Fireworks.

 

Een 'stofexplosie' daarentegen is zeer ongunstig voor het Openbaar Ministerie. Want een stofexplosie, die veel krachtiger kan zijn dan een thermische explosie, kan worden gegenereerd door veel minder materie, die in een stofwolk, zich mengend met lucht en onderhevig aan turbulenties, tot ontploffing kan komen. Indien er sprake is van een bijdrage van mechanismes van stofexplosies aan de ontploffingen van Enschede, wordt een herleiding van de hoeveelheid vuurwerk uit de zogenaamde 'krater' of uit het ontstane schadebeeld, een onmogelijke exercitie. Begrijpelijk dat het Openbaar Ministerie de uitkomst 'stofexplosie' trachtte te vermijden.

 

In een afzonderlijk hoofdstuk van het reviewrapport , onlangs tot stand gekomen met hulp van een wetenschappelijk specialist, en nog niet in het bezit van de Tweede Kamer, wordt toegelicht en geïllustreerd wat de aanwijzingen voor het plaatsvinden van een stofexplosie in Enschede waren. Deze aanwijzingen komen van drie verschillende en van elkaar onafhankelijke, internationaal opererende specialisten, op het gebied van explosies. Ook wordt het bewijs van regie op de onderzoeksuitkomst gepresenteerd. Dit nieuwe hoofdstuk zal nog vóór de hoorzitting van 6 december a.s. aan de Kamercommissie J&V worden toegestuurd, zodat de bevindingen bij de zitting kunnen worden meegenomen.

 

Niet alleen de onderzoeksdiensten Tolteam, Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en Openbaar Ministerie (OM) zijn in de fout gegaan hiermee. Ook de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV), onder voorzitterschap van Prof. dr. mr. Marten Oosting, heeft lichtzinnig en op onwetenschappelijke wijze de stofexplosie als mogelijkheid terzijde geschoven. Ná de bijeenkomst van 6 december in de Tweede kamer zal ik hierover nader berichten in een vervolgartikel.

 

https://www.linkedin.com/pulse/vuurwerkramp-stofexplosie-mag-niet-paul-van-buitenen/?published=t

 

https://twitter.com/PaulvanBuitenen/status/1065700687890268160

 

https://t.co/t9YQESHoHb - https://rudibakker.nl/

 

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-om-misleidde-de-rechter-over-de-explosie-van-de-vuurwerkramp-vuurwerkramp-stofexplosie-mag-niet/

 

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 23 november 2018