Dossier Vuurwerkramp // Vanuit gevoerde juridische procedures vindt momenteel een grote vrijval plaats van niet eerder openbaar gemaakte vuurwerkramp-gerelateerde documenten. Minister van Justitie stond vandaag opnieuw voor de rechter.

02-07-2021 17:07

Bij besluit van 23 juni 2021 was reeds Bakkers bezwaarschrift van 31 augustus 2020 door de Minister van Rechtsbescherming gegrond verklaard in een 17 blz. tellende beschikking onder bijsluiting  van 41 tot nu toe niet-openbare producties. De vraag rijst of deze stukken wel ter hand zijn gesteld aan de Commissie Oosting in 2000. 

In de zitting van vandaag bij de rechtbank te Zwolle stond het eerdere rekest van Bakker centraal omdat het ministerie in haar reactie op dat eerdere verzoek zelf al heeft aangegeven dat het twee archiefkasten met daarin documenten over de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 en de vuurwerkramp in Culemborg op 14 februari 1991 had verzameld. 

De juridisch adviseur-gemachtigde van Bakker alswel Bakker zelf voerden ter zitting het woord o.a. stellende dat ook al zijn de nu opgevraagde documenten niet welgevallig voor de overheid zulks geen reden mag zijn tot geheimhouding.

De gemachtigde van de Minister van Justitie betoogde o.a. dat het verzoek conflicteerde met 2 bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.De rechtbank zal zich eerst buigen over de formele kanten van de zaak.

Zowel de juridisch adviseur adviseur-gemachtigde van Bakkker als wel Bakker waren na de zitting niet bereid voor het geven van nader commentaar.

Uitspraak over 6 weken.

 

Zie ook:

https://rudibakker.nl/

en zie

https://overijsselextra.nl/

en zie o.a.

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-rekest-aan-informateur-om-bovenstaand-onderwerp-als-politiek-agendapunt-onder-de-aandacht-te-brengen-bij-en-tijdens-de-kabinet-samenstelling-om-als-rechtsstaat-een-halt-toe-te-roepen-aan-20-jaar-ongekend-onrecht/

 

========================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 2 juli 2021