Dossier Vuurwerkramp // Oproep aan Verkenners Enschedees Coalitieakkoord

05-04-2022 10:50

Oproep aan verkenners de heren van Rees en Veerbeek om handen en voeten te geven aan een Enschedees-raadsakkoord waarbij de te vormen coalitie bereid moet zijn om te komen tot finale afwikkeling en transparantie van de Enschedese Vuurwerkramp van 13 mei 2000 te komen.  Wees geen figurant of grijze passant in de Enschedese Historie en geschiedenisboeken. De burgers van Enschede hebben allen recht op de waarheid. Hoe pijnlijk die ook is. Wijs de coaltiekandidaten erop dat de gemeenteraad het hoogste bestuursorgaan van Enschede is. De nieuwe Raad is ook verantwoordelijk voor de bestuursvorming en  raadsbesluiten van al hun voorgangers/gemeenteraden. De vraag die u dient te stellen is : Is Nieuw Roombeek gebouwd op een leugen ?

 

https://emls.webnode.nl/news/up-date-vuurwerkramp-poltieke-doofpot-wat-onderzocht-de-commissie-oosting-niet-na-de-vuurwerkramp-van-13-mei-2000-en-waarom-niet-wat-is-er-door-het-o-m-en-rijksrecherche-niet-onderzocht-en-wat-is-niet-voor-de-rechter-gebracht-en-waarom-niet/