Dossier Vuurwerkramp // (Up-Date) Geheimhouden vuurwerkramp documenten kostte Staat ruim 24 duizend euro aan boetes in 2021 wegens negeren rechterlijke uitspraken.

23-09-2022 08:13

De dwangsommen zijn het gevolg van het negeren van rechterlijke uitspraken door Raymond Bakker Zaterdag 17 september 2022 | 11:20 CEST 2 min. © Raymond Bakker / Overijssel Extra Het geheimhouden van documenten over de Enschedese vuurwerkramp kostte de Nederlandse Staat in 2021 ruim 24 duizend euro aan boetes. Dat blijkt uit cijfers die door Minister Bruins Slot (BZK) naar de Tweede Kamer zijn gezonden.

 

De ministeries die betrokken zijn geweest bij de vuurwerkramp in Enschede kregen de boetes opgelegd omdat zij rechterlijke uitspraken negeren waarin staat dat zij verplicht zijn om de documenten te openbaren binnen een afgesproken termijn. De ministeries kwamen ook na die termijn afspraken niet na.

 

Bestuursrechters leggen in dergelijke situaties, vaak als laatste redmiddel, dwangsommen op om een extra prikkel te geven alsnog over te gaan tot publicatie van de verzochte documenten. Bestuursorganen kunnen echter ook kiezen om de dwangsommen te betalen en niet over te gaan tot het openbaar maken van informatie. Het negeren van de rechterlijke uitspraken betekende dat de Nederlandse Staat in 2021 ruim 24 duizend euro aan dwangsommen moest betalen. Omdat betrokken bestuursorganen de rechterlijke uitspraken nog steeds negeren wordt het totale boetebedrag elke dag hoger.

 

Ook na het betalen van de dwangsommen moeten bestuursorganen alsnog overgaan tot het openbaar maken van opgevraagde documenten. Met het betalen van dwangsommen 'koopt' het bestuursorgaan dus slechts tijd.

 

Bron : OverijsselExtra.NL

https://overijsselextra.nl/nieuws/6ArmiAdX/geheimhouden-vuurwerkramp-documenten-kostte-staat-ruim-24-duizend-euro-aan-boetes-in-2021

 

Zie ook

https://emls.webnode.nl/news/up-date-vuurwerkramp-poltieke-doofpot-wat-onderzocht-de-commissie-oosting-niet-na-de-vuurwerkramp-van-13-mei-2000-en-waarom-niet-wat-is-er-door-het-o-m-en-rijksrecherche-niet-onderzocht-en-wat-is-niet-voor-de-rechter-gebracht-en-waarom-niet/

 

 

Opm. EMLS

Direct na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede besloten de Enschedese gemeenteraad alsmede GS van de provincie Overijssel en het Rijk gezamenlijk tot wat alstoen gesteld werd een beweerdelijk onafhankelijk onderzoek. Vervolgens werd dertien dagen later op 26 mei 2000 de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp (COV)  ook wel Commissie Oosting genoemd ,geïnstalleerd die vervolgens op 28 februari 2002 een 327 blz-tellende eindrapport publiceerde.

 

Gebleken is inmiddels dat veel niet is onderzocht !

Waarom niet ?

 

Destijds heeft rechter mr. Breitbarth van de Rb-Almelo ter zitting  zijn verbazing uitgesproken waarom er na de vuurwerkramp niet is gerechercheerd t.a.v.de belangen van de gemeente Enschede voor de ramp om de gronden van SE Fireworks te kunnen kopen i.v.m. het prestigieuze  project Groot-Roombeek en de belangen die de grondeigenaar en eigenaar van het belendend perceell  en overige eigenaren hadden bij die uitkoop vrij van huur.

 

Wat was de rol van de Burgemeester en de Wethouders alsmede de gemeenteraad ?

Wat was de rol  van  het Overijssels Provinciaal Bestuur ?

Wat was de rol van de Enschedese brandweer ?

Wat was de rol van het notariskantoor ?

Wat was de rol van de advocatuur ?

Wat was de rol van de Deken ?

 

Wordt vervolgd ....