Dossier Vuurwerkramp // Brandweerwet-1985 is in 1999 opgegaan in Bzro-1999

22-01-2021 16:47

De vigerende Brandweerwet-1985 is opgegaan in 1999 in het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 (Brzo-1999 ).  Met het inwerking treden van het Brzo 1999 heeft Nederland het grootste deel van de Seveso-II-richtlijn in nationale wetgeving vastgelegd. Het Besluit geldt voor (veelal chemische) bedrijven waarbij een bepaalde hoeveelheid van specifiek benoemde gevaarlijke stoffen aanwezig is. Het Besluit heeft tot doel een beheersing van de veiligheid voor mens en milieu buiten de inrichting (externe veiligheid), de veiligheid voor mensen binnen de inrichting (arbeidsveiligheid), de rampenbestrijding en de informatieverstrekking door de overheid aan de bevolking. Door deze drie facetten is het Brzo 1999 de overkoepelende wetgeving over vier wetten geworden namelijk de Wet milieubeheer, de Brandweerwet 1985, de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet rampen en zware ongevallen. Het is onbegrijpelijk (mede gelet op o.a. art. 2 van die Europese Richtlijn) dat de in 1999 voor SE Fireworks VOF optredende milieu-en bestuursrechtadvocaat op de dag van de ramp en na de ramp tot op heden niets meer van zich heeft laten horen bij Rudi Bakker. Rudi Bakker heeft na de vrijval van documenten n.a.v. wob-en archiefwet gevoerde procedures en openbaarmaking en publicatie van het onderzoeksrapport van Van Buitenen procedures aanhangig gemaakt bij de advocatentuchtrechtinstanties om dat wordt geweigerd de namen van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars bekend te maken. Tevens is het Hof van Discipline als hoogste tuchtrechtsprekende instantie verzocht prejudiciële vragen te stellen aan het EU-Hof van Justitie te Luxemburg.

 

Zie ook :

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-ook-hof-van-discipline-is-als-hoogste-advocatentuchtrechtsprekende-instantie-verplicht-verplicht-des-verzocht-te-motiveren-waarom-wel-niet-prejudiciele-vragen-worden-gesteld/

en

https://emls.webnode.nl/search/?text=brandweerwet&type=2