Dossier Vuurwerkramp // Minister heeft ondanks gezag van de rechterlijke uitspraak zich daaraan niet gehouden.

10-09-2021 17:04

Vanuit wob-en archiefwet gevoerde procedures tegen de gemeente Enschede, de ministeries van Justitie,  Binnenlandse Zaken, Nationale Politie en anderen is recent een zeer groot aantal vuurwerkramp-documenten vrijgevallen die voor Rudi Bakker maar ook voor de rechterlijke macht en het grote publiek 21 jaar verborgen zijn gebleven.

 

Deze week stelde de Rechtbank Overijssel vast dat het ministerie van I en W. een opdracht van de Rechtbank vervat in een uitspraak van 23 juni 2020 om binnen 9 maand alsnog op het ingediende rekest van R. Bakker te beslissen had genegeerd. De Rechtbank stelde op 3 september 2021 niet alleen vast dat de minister de rechterlijke opdracht niet heeft uitgevoerd en dat het beroep van Bakker derhalve gegrond is. De minister gaf aan dat nog 10.000 documenten beoordeeld moeten worden of ze aan de openbaarheid prijs kunnen worden gegeven en kan daarom geen einddatum noemen. De Rechtbank besliste dat de minister binnen 12 weken moet beslissen onder dwangsom-oplegging bepaling per dag met een maximum van 15.000,--

 

Zowel Bakker als wel diens gemachtigde waren niet bereikbaar voor nader commentaar.

 

Zie ook

https://emls.webnode.nl/news/up-date-vuurwerkramp-het-kantoor-van-de-landsadvocaat-speelt-een-belangrijke-rol-in-alle-civiele-en-bestuurlijke-rechtszaken-betreffende-de-enschedese-vuurwerkramp-inmiddels-is-de-ramp-een-kabinetsformatie-agendapunt/

 

en zie

https://overijsselextra.nl/