Up-Date Vuurwerkramp // Het kantoor van de Landsadvocaat speelt een belangrijke rol in alle civiele en bestuurlijke rechtszaken betreffende de Enschedese Vuurwerkramp. Inmiddels is de ramp een kabinetsformatie-agendapunt, ook voor Remkes.

01-09-2021 16:03

Ook voor de nieuw informateur Remkes dient kandidaat-kabinets partijen te wijzen op de finale afwikkeling Enschedese Vuurwerkramp van 13 mei 2000 die die als formatie-agendapunt 20 jaar onder de naam ongekend onrecht op de formatie-tafel is geplaats. Voor de "Hollandse Ziekte Wegkijken " is  aldus de formtiewijzer geen plaats. Ook de nieuw benoemde informateur J. Remkes kan niet om het Foramatie-agendaount onderwerp Finale Afwikkeling Enschedese vuurwerkramp heen. 

 

Rechtspraktijk BAWA heeft 31 mei 2021 namens Rudi Bakker een rekest naar informateur Hamer gestuurd. In dat rekest 20 jaar ongekend onrect wordt de informateur gevraagd om de vuurwerkrampzaak en de nasleep daarvan op de politieke agenda te zetten, om op deze manier de rechtsstaat een halt toe te roepen. De zaak is na 21 jaar nog steeds onder de rechter.

 

De focus moet hierbij liggen op de strafrechtelijke afwikkeling en de lopende procedures. Daarnaast vraagt de rechtspraktijk aandacht voor de (sociale) advocatuur en de rechtelijke toetsing aan de grondwet. Tot slot doet BAWA de oproep om een Constitutioneel Hof op te richten.

 

Foramatie-Onderwerp: Finale Afwikkeling Enschedese vuurwerkramp

 

Rekest: De volledige rekestbrief van 31 mei 2021, zie hieronder, is door mw. Drs. M.I. Hamer na inlezing op 2 juni 2021 in de daartoe bestemde openbare formatiewijzer geplaatst

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-rekest-aan-informateur-om-bovenstaand-onderwerp-als-politiek-agendapunt-onder-de-aandacht-te-brengen-bij-en-tijdens-de-kabinet-samenstelling-om-als-rechtsstaat-een-halt-toe-te-roepen-aan-20-jaar-ongekend-onrecht/

 

Bron: DeFormatiewijzer.NL

https://deformatiewijzer.nl/category/brieven-aan-informateur/

 

Zie ook:

https://www.1twente.nl/artikel/730850/rudi-bakker-aan-informateur-hamer-neem-vuurwerkramp-mee-in-kabinetsformatie

https://rudibakker.nl/content/uploads/sites/3/2021/06/Verzoek-aan-Informateur.pdf

 

en

https://www.rtvoost.nl/nieuws/1937588/Oud-directeur-S-E-Fireworks-vraagt-informateur-vuurwerkramp-mee-te-nemen-in-kabinetsformatie

https://rudibakker.nl/2021/06/03/brief-aan-kabinetsinformateur-mariette-hamer-over-vuurwerkramp/

 

Vanuit de wandelgangen van de Tweede Kamer is vernomen dat nu het reces ten einde is nu wordt begonnen met de samenstelling van een onderzoekscommissie.

 

Blijkens een bij partijen binnengekomen bericht van de Raad van Discipline-Ov in de advocatenverzekeringszaak komt de zitting op de rol te staan van  maandag 17 januari 2022