Dossier Vuurwerkramp // Wederom vond in het Provinciehuis van Overijssel een openbare hoorzitting plaats, thans t.o.v. Provinciale Staten op verzoek van rekest-indiener Rudi Bakker uit Enschede.

24-09-2021 17:01

Bakker wenste openbaarmaking van 2 documenten o.g.v. algemeen openbaarheids-en waarheidsvindingsbelang om de redenen te achterhalen van het tussentijds opstappen van de secretaris van de Commissie Onderzoek Vuurwerkramp COV eind 2000 in de volksmond Commissie Oosting geheten. 

 

Bij instellingsbesluit van mei 2000 werd de onderzoekscommissie benoemd op initiatief van de Nederlandse Staat, de provincie Overijsel en de gemeente Enschede.

 

Vorige week vond ook een hoorzitting plaats toen bij G.S. van Overijssel over de materieelrechtelijke kanten van de zaak mede n.a.v. vrijval van veel tot nu toe geheim gebleven documenten.

 

In de zaak van vandaag ging het overwegend over de formeel procesrechtelijke en procedurele bestuursrechtelijke kanten van de zaak.

Zowel Bakkers als diens raadsman en de mede-gemachtigde waren niet bereikbaar voor commentaar.

 

Zie ook 

https://rudibakker.nl/

 

en

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-een-ambtelijke-hoorcommissie-van-gedeputeerde-staten-van-overijssel-hield-speciaal-belegde-openbare-zitting-op-verzoek-van-rudi-bakker-uit-enschede-bakker-die-middels-een-rekest-om-inzage-had-gevraagd-aan-gs-in-de-onder-haar-rust/