Dossier Vuurwerkramp // Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet groot struikelblok.

05-11-2021 17:01

Enige heden vigerende wetten zijn ondeugdelijk doch de Nederlandse rechters mogen ingevolge art 120 van de grondwet hier niets van zeggen, terwijl Nederland als enigste EU-Lidstaat geen Constitutioneel Hof heeft. Niet alleen de 40.000 getroffenen van de Toeslagenaffaire zijn daarvan het slachtoffer maar ook de gedupeerden van Groningse aardbevingen en de Enschedese vuurwerkramp. De Nederlands advocatuur spint er goed garen bij want het levert hun een extra U-bocht verdienmodel op want het kan in Nederland elke inwoner overkomen.

 

Zie ook :

https://emls.webnode.nl/news/heren-remkes-en-koolmees-vergeet-als-informateurs-bij-de-onderhandelingen-niet-om-finale-afwikkelingsrekest-ter-zake-de-enschedese-vuurwerkramp-van-28-mei-2021-gericht-aan-mevrouw-drs-m-i-hamer-als-agendapunt-in-te-brengen-europa-kijkt-met-u-mee/