Enschedese vuurwerkramp juncto Openbaarheid van Bestuur (rechtsfiguur)

26-08-2015 10:17

Na het verschijnen van het rapport van mw. prof. mr. Overkleeft https://emls.webnode.nl/news/wet-openbaarheid-van-bestuur-dient-waarheidsvinding-ook-in-zaken-als-de-enschedese-vuurwerkramp/ werd het bezwaarschrift van de indiener die zich beriep op het recht van waarheidsvinding door de minister van Justitie/Korpchef Nationale Politie alsnog gegrond verklaard. Echter meteen werd een nieuw besluit genomen door de Korpschef en wederom werd geweigerd de verzochte stukken openbaar te maken. Daartegen heeft Rechtspraktijk BAWA via duiding van de ontstane rechtsfiguur een pro forma-beroep ingesteld bij de Rechtbank Overijssel te Zwolle stellende dat cliënt woonachtig was in Enschede vallende onder dat Kanton en dat daarom de Rechtbank Overijssel de bevoegde Rechtbank was en niet de Rechtbank te Den Haag. Ook werd gesteld door voornoemde Rechtspraktijk in het pro forma beroep dat het wel een nieuw besluit betrof van de Korpschef Nationale Politie waartegen normaliter  eerst een bezwarenprocedure moest worden doorlopen doch dat vanuit de ontstane situatie en het feit dat de nieuwe beschikking vanuit een bezwarenprocedure was ontstaan daardoor er een rechtsfiguur was ontstaan waardoor de betrokken reclamant beroepsgerechtigd werd. De dato 25 augustus 2015 werd via een schriftuur vanuit de Rechtbank te Zwolle aangegeven dat de rechtbank voorshands van oordeel is dat tegen het (niet gedateerde ) besluit van de Korpschef beroep openstaat bij de rechtbank en niet eerst een bezwarenprocedure hoeft worden gevolgd. Dat betekent dat de Zwolse rechtbank zich bevoegd verklaarde onder het stellen van een termijn van vier weken om aanvullend beroepschrift in te dienen met verdere motiveringen.   

 

EMLS

 

Utrecht/ Haaksbergen, 26 augustus 2015