Geef rechtspraak eigen begroting.

29-03-2018 18:23

Een groep rechters verenigd in het Collectief Tegenlicht brak deze week een lans voor een onafhankelijke begroting voor de rechtspraak, voorafgaand aan een Kamerdebat over dit onderwerp. De Rechtspraak heeft de afgelopen jaren voortdurend gepleit voor een begroting die los staat van die van het ministerie. 'Wij menen dat een onafhankelijke begroting een belangrijke kans is om onze rechtsstaat te versterken’, stelde Tegenlicht in een opiniestuk in de Volkskrant.

 

Bron ; Rechtsraak.NL

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Geef-Rechtspraak-begroting-die-echt-onafhankelijk-is.aspx

 

Zie ook:

https://emls.webnode.nl/news/geef-rechtspraak-begroting-die-echt-onafhankelijk-is-tweede-kamer-behandelt-wetsvoorstel-voor-een-onafhankelijke-rechtspraakbegroting/

 

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 maart 2018