2e Kamer wil meer weten over Vuurwerkramp. Groen licht Tweede Kamer hoorzitting misstanden vuurwerkramp onderzoek Paul van Buitenen.

07-11-2018 15:35

Vanmiddag heeft de Vaste Kamercommissie Justitie & Veiligheid besloten om Paul van Buitenen te gaan horen over de bevindingen uit de vier jaar durende review van de strafrechtelijke vervolging van de Vuurwerkramp. Dit gebeurde op voorstel van de Kamerleden Ronald van Raak (SP), Kees van der Staaij (SGP) en Henk Krol (50plus). Alle leden van de Kamercommissie hebben vóór dit voorstel gestemd. Van Buitenen moet hen wél van te voren een exemplaar van het rapport toesturen zodat iedereen op dezelfde wijze is geïnformeerd. Gelet op de omvang (1.100 blz) vraagt de commissie tevens een toegankelijke samenvatting mee te sturen.

 

Paul van Buitenen is heel blij met dit resultaat. Naar aanleiding van de informatie die de Kamercommissie van mij krijgt zullen zij beslissen of verdere behandeling binnen de Tweede Kamer zinvol is.

 

Bron: PvB 

https://www.linkedin.com/pulse/2e-kamer-wil-meer-weten-over-vuurwerkramp-paul-van-buitenen?articleId=6465951504648925184#comments-6465951504648925184&trk=prof-post

 

Zie ook

https://www.ftm.nl/

https://rudibakker.nl/   -  https://twitter.com/rudibakker

https://www.tubantia.nl/enschede/sp-vraagt-om-hoorzitting-over-de-vuurwerkramp~a71172bf/

https://www.rtvoost.nl/nieuws/301096/Vuurwerkramp-Enschede-kleine-20-jaar-na-dato-nieuwe-ontwikkelingen

https://devuurwerkramp.nl/

 

en

 

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-up-date-1101-bladzijden-review-rapportage-met-915-brondocumenten-noopt-na-18-jaar-tot-een-parlementaire-enquete/=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 7 november 2018