Dossie rArtikel 120 Grondwet // Heeft Nederland de moed om zich niet af te schermen van de werkelijkheid ?

01-05-2015 11:07

De ict-fraude kost EU-lidstaat Nederland jaarlijks 10 miljard euro aldus de  nieuwe Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie. Maar hoe staat het met de veiligheid van de Nederlandse rechtsstaat ? Nederland, het lelijk eendje van Europa !

 

Het onderwerp fraude bij digitaal procederen en de risico’s die daar meer gepaard gaan t.a.v. waarborgen van de rechtsstaat werd niet benoemd tijdens de conferentie “Fraude loont” van 24 april 2015

 

Wel dat er een aantal  initiatieven zijn zoals de rijks brede aanpak van fraude en het zogeheten  Dutch Fraud Initiative. Uiteraard is men het ook in Nederland er mee eens dat het belangrijk is dat er bij de bestrijding van fraude internationaal wordt samengewerkt. Echter het betreft hier de schade voor het Nederlandse MKB en die stopt niet bij de landsgrenzen.

 

Zo kondigde de Nederlandse Minister van Defensie in november 2014 dat er een onderzoek zal worden ingesteld om te achterhalen of er is gefraudeerd met ict-projecten. Bij aanbesteding in Nederland zouden grote bedragen zijn overgemaakt voor het inhuren van derden. Het ict-beleid van de overheid ligt onder vuur.

 

Het functioneren van de Nederlandse rechtsbanken valt onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie. Echter wie controleert de Minister ?

Nederland kent geen Constitutioneel Hof waardoor de Nederlandse wetten niet op grond van de Nederlandse Grondwet (art. 120 ) in rechte door de Nederlandse rechter mogen worden ge                                                                                                 

 

De ict-fraude kost EU-lidstaat Nederland jaarlijks 10 miljard euro aldus de  nieuwe Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie. Maar hoe staat het met de veiligheid van de Nederlandse rechtsstaat ? Nederland, het lelijk eendje van Europa !

 

Het onderwerp fraude bij digitaal procederen en de risico’s die daar meer gepaard gaan t.a.v. waarborgen van de rechtsstaat werd niet benoemd tijdens de conferentie “Fraude Loont” van 24 april 2015

 

Wel dat er een aantal  initiatieven zijn zoals de rijks brede aanpak van fraude en het zogeheten  Dutch Fraud Initiative. Uiteraard is men het ook in Nederland er mee eens dat het belangrijk is dat er bij de bestrijding van fraude internationaal wordt samengewerkt. Echter het betreft hier de schade voor het Nederlandse MKB en die stopt niet bij de landsgrenzen.

 

Zo kondigde de Nederlandse Minister van Defensie in november 2014 dat er een onderzoek zal worden ingesteld om te achterhalen of er is gefraudeerd met ict-projecten. Bij aanbesteding in Nederland zouden grote bedragen zijn overgemaakt voor het inhuren van derden. Het ict-beleid van de overheid ligt onder vuur.

 

Het functioneren van de Nederlandse rechtsbanken valt onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Minister van Veiligheid en Justitie. Echter wie controleert de Minister ?

Nederland kent geen Constitutioneel Hof waardoor de Nederlandse wetten niet op grond van de Nederlandse Grondwet (art. 120 ) in rechte door de Nederlandse rechter mogen worden getoetst aan de Grondwet.  

 

De vraag die rest van steller dezes  is : Heeft Nederland de moed om zich niet af te schermen van de werkelijkheid ? 

 

======

EMLS  //   Naschrift: zie https://emls.webnode.nl/news/grondewet-zo-dood-als-een-pier

======

 

Utrecht / Haaksbergen,  1 mei 2015