Is digitaal procederen een historische vergissing? Idensys blijkt een publiek-private samenwerking te zijn. Hoe proof is het inlogsysteem? Wie draait er aan de knoppen ?

12-02-2016 12:22

De inwoners van EU-lidstat Nederland dienen hun burgerservicenummer (BSN) aan een particulier bedrijf af te moeten geven om in het systeem in te kunnen loggen ! Private partijen die inlogmiddelen binnen Idensys aanbieden (ook wel private authenticatiediensten genoemd), mogen eenmalig het burgerservicenummer van de inlogger opvragen zodat zij het inlogmiddel kunnen koppelen aan het burgerservicenummer van de inlogger Alleen op deze manier kan met het inlogmiddel diensten van de Nederlandse overheid worden afgenomen.  Authenticatiediensten mogen het verkregen burgerservicenummer niet voor andere doeleinden gebruiken. Maar wat gebeurt er bij fraude of als het systeem wordt gehackt?  De vraag is ook of dit middel ook zal worden gebruikt als inlogmiddel bij het onverhoopte invoeren van het digitaal procederen in Nederland. De rechtstaat in handen van anderen !

Zie ook : https://emls.webnode.nl/news/digitaal-procederen-lijkt-een-brug-te-ver-stop-er-mee-nu-het-nog-kan-doe-gelijk-art-80a-ro-in-de-ban-en-pas-de-grondwet-verwijder-art-120/

 

Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 12 februari 2016