Indien Nederland een Constitutioneel Hof had die wetten aan de Grondwet kan toetsen dan was de Toeslagenaffaire en de Vuurwerkrampaffaire nimmer 10/20 jaar onder de "radar gebleven".

15-01-2021 08:28

De werking van onze rechtstaat middels artikel 120 van de Nederlandse Grondwet maakt het onmogelijk en verbiedt de Nederlandse rechters zelfs om een wet zoals bijv. Wmo -Toeslagenwet en/of Advocatenwet en/of Brandweerwet en allerlei bijbehorende verordeningen te toetsen aan de door de Nederlandse wetgever zijnde de Eerste en Tweede Kamer vastgestelde Nederlandse grondwet. Nederland het enigste EU-Lidstaatland zonder Constitutioneel Hof .

 

Zie o.a.:

https://emls.webnode.nl/search/?text=art+120+grondwet  

 

https://emls.webnode.nl/search/?text=constitutioneel+hof

 

https://emls.webnode.nl/search/?text=toeslagenaffaire&type=

 

https://emls.webnode.nl/search/?text=dossier+vuurwerkramp

 

Geen Constitutioneel Hof

https://drive.google.com/file/d/1BFrNi8wgxVSwkSLNXsx9WXq177xHTZeu/view