Doorzoek de website

Nederland ! Schrap artikel 120 van uw Grondwet en laat toe dat uw rechters uw wetten mogen toetsen aan de Nederlandse Grondwet.

https://emls.webnode.nl/news/nederland-schrap-artikel-120-van-uw-grondwet-en-laat-toe-dat-uw-rechters-uw-wetten-mogen-toetsen-aan-de-nederlandse-grondwet/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Nederland ! Schrap artikel 120 van uw Grondwet en laat toe dat uw rechters uw wetten mogen toetsen aan de Nederlandse Grondwet. 02-06-2016 17:10 Als de Nederlandse rechter wetten aan de Grondwet mag toets

Grootte:24,7 kB

scommissie parlementair stelsel voorstander van instellen van een Constitutioneel Hof in Nederland dat wetten aan de grondwet kan toetsen. Einde van art. 120 Grondwet in zicht ?

https://emls.webnode.nl/news/staatscommissie-parlementair-stelsel-voorstander-van-instellen-van-een-constitutioneel-hof-in-nederland-dat-wetten-aan-de-grondwet-kan-toetsen-einde-van-art-120-grondwet-in-zicht/
tscommissie parlementair stelsel voorstander van instellen van een Constitutioneel Hof in Nederland dat wetten aan de grondwet kan toetsen. Einde van art. 120 Grondwet in zicht ? 29-06-2018 18:44 In een tussenrapport van de staatscommissie parlementa

Grootte:24,3 kB

Dossier art 120 Grondwet // Nederland mist Constitutioneel Hof

https://emls.webnode.nl/news/nederlland-mist-constitutioneel-hof/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Dossier art 120 Grondwet // Nederland mist Constitutioneel Hof 25-01-2014 21:39 Organisaties als het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Strafhof, het Joegoslavië-tribunaal en de Organisatie v

Grootte:24,6 kB

Dinsdag 6 maart heeft de Eerste Kamer in eerste lezing een wetsvoorstel aangenomen om een algemene bepaling aan de grondwet toe te voegen.

https://emls.webnode.nl/news/dinsdag-6-maart-heeft-de-eerste-kamer-in-eerste-lezing-een-wetsvoorstel-aangenomen-om-een-algemene-bepaling-aan-de-grondwet-toe-te-voegen/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Dinsdag 6 maart heeft de Eerste Kamer in eerste lezing een wetsvoorstel aangenomen om een algemene bepaling aan de grondwet toe te voegen. 08-03-2018 08:44 Het gaat om een wetsvoorstel om aan het begin va

Grootte:24,5 kB

Nederland mist Constitutioneel Hof

https://emls.webnode.nl/news/nederlland-mist-constitutioneel-hof/
wetskrachtige normen en verdragen   Nederland heeft in haar hoedanigheid van wetgever de handen van haar rechters achter hun  rug vastgebonden via art 120 van de Nederlandse Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Nederlandse Grondwet bepaalt dat

Grootte:24,1 kB

Artikel 120 Grondwet juncto o.a. Vuurwerkramp- en Q-koortszaak

https://emls.webnode.nl/news/artikel-120-grondwet-juncto-o-a-vuurwerkramp-en-q-koortszaak/
ren. Steller dezes acht het niet ondenkbaar dat het achterwege blijven van actualisering van de Nederlandse Grondwet waardoor het toetsingsverbod, ex art 120 Grondwet, ingevoerd in 1848, bleef bestaan, mede debet er aan is aan de onverkwikkelijke gan

Grootte:24,7 kB

Is zetel in de Hoge Raad strijdig met de grondwet? Wel of geen beïnvloeding door reservisten.

https://emls.webnode.nl/news/is-zetel-in-de-hoge-raad-strijdig-met-de-grondwet/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP Is zetel in de Hoge Raad strijdig met de grondwet? Wel of geen beïnvloeding door reservisten. 01-11-2018 13:58 De zaak werd aanhangig gemaakt bij de Hoge Raad middels een wrakingsrekest door een Amsterda

Grootte:23,2 kB

Het opnemen van het recht op een eerlijk proces in de Grondwet krijgt pas echt waarde als Nederlandse rechters wetten mogen toetsen aan de Grondwet.

https://emls.webnode.nl/news/het-opnemen-van-het-recht-op-een-eerlijk-proces-in-de-grondwet-krijgt-pas-echt-waarde-als-nederlandse-rechters-wetten-mogen-toetsen-aan-de-grondwet/
uur) over aanpassing van de Grondwet.   Voorstellen kabinet   Het kabinet stelt voor het recht op een eerlijk proces voor een onafhankelijke en onpartijdige rechter in de Grondwet op te nemen. Ook moet de bepaling ‘De Grondwet waarborgt de democ

Grootte:26,5 kB


Onderdelen 1 - 10 van 133
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>