Inwoners van EU-lidstaat Nederland vertrouwen hun overheid niet met persoonlijke data .

17-07-2015 09:12

Inwoners van EU-lidstaat Nederland vertrouwen hun overheid niet met persoonlijke data.  De meerderheid van de Nederlanders denkt dat hun persoonlijke

data van buitenaf gehackt kunnen worden en/of dat onbevoegden binnen de Nederlandse overheidsinstellingen inbreuken kunnen/zullen maken op hun persoonlijke gegevens.. De vraag is of de nieuwe Nederlandse wet meldplicht-datalekken gaat werken ?  Zie ook de rubriek digitalle procederen, een historische vergissing.  https://emls.webnode.nl/news/meldplicht-datalekken-en-uitbreiding-bestuurlijke-boetebevoegdheid-cbp-meldplicht-datalekken-en/   ( wordt vervolgd..... )

WIE DRAAIT ER STRAKS AAN DE DIGITALE RECHTBANK KNOPPEN ?

DE RECHTERLIJKE MACHT OF ONZICHTBARE ANDERE MACHTEN   ? 

================================================================

Leesvoer voor de eigentijdse vrij denkende jurist.

Digitaal procederen, een historische vergissing.

Zie ook de prejudiciële beslissing vervat in het arrest van de Hoge Raad van 13 september 2013 ECLI:NL:HR:20138:BZ995

 

Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/kan-bewijsbeslag-worden-gelegd-op-versleutelde-cloud-bewijsbestanden-/

( Wordt vervolgd.......)

 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 17 juli 2015