Juridisch adviseur Marcel Middelkamp uit Almelo maakt via Europees Hof gehakt van milieurechtspraakbescherming in Nederland.

19-01-2021 08:05

Europees Hof maakt gehakt van milieurechtspraakbescherming in Nederland.Uit het arrest blijkt dat de conclusie van Advocaat-Generaal Bobek in deze zaak, die door het Hof van Justitie op hoofdlijnen is gevolgd. De gevolgen zijn (nog) niet te overzien. De NL-wetgever ontkomt niet aan de vraag  of de personenfuik van artikel 6:13 Awb niet ook buiten de werkingssfeer van het Verdrag van Aarhus en dus voor alle Nederlandse bestuursrechtelijke geschillen zou moeten worden geschrapt. Het kan grote gevolgen hebben hebben in o.a. de afwikkelingen van de Enschedes vuurwerkrampzaken, de  q-koorts- en 5G-zaken doch ook m.b.t. bestemmingsplannen-inspraakmogelijkheden t.b.v. windmolen-en zonneparken en overige milieuzaken. 

https://emls.webnode.nl/news/het-europese-hof-van-justitie-te-luxemburg-uitspraak-gedaan-over-de-vraag-van-juridisch-adviseur-middelkamp-dat-artikel-6-13-awb-in-strijd-is-met-het-verdrag-van-aarhus-gegrond-verklaard/