Minister van Veiligheid en justitie weigert in de vuurwerkrampzaak bij monde van het College van Procureurs-Generaal om een op rechtsgevolg gerichte beschikking te nemen op een Awb-bezwaarschrift.

10-06-2016 15:42

Op een door een inwoner uit Enschede d.d. 16 december 2015 ingediend bezwaarschrift weigert het College van PG tot op heden een beschikking te nemen.

Ingevolge die weigering ( redenen worden niet gegeven door het College van PG) heeft de raadsman van betrokken inwoner op 30 mei 2016 gebruik gemaakt van het rechtsmiddel "instellen van rechtstreeks beroep" bij de Rechtbank Overijssel te Zwolle. Voornoemde Rechtbank heeft inmiddels aangekondigd voornemens te zijn om deze zaak ter rechtszitting op maandag 26 juli 2016 te hehandelen.  Zie o.a. ook https://emls.webnode.nl/news/in-de-enschedese-vuurwerkrampzaak-is-het-college-van-procureurs-generaal-van-het-o-m-in-gebreke-gesteld/ Zie ook www.rudibakker.nl en www.devuurwerkramp.nl  

Wordt vervolgd...........

=============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 10 juni 2016