Nederland : Raad van Discipline waarschuwt verwerende advocaat, maar de Lokale Deken van de Orde van Advocaten kan geen spreekverbod opleggen !

05-06-2019 12:12

Hoe zou de uitspraak hebben geluid indien de verwerende advocaat tevens rechter-plaatsvervanger was ?  Jinek zou de Deken ook eens als gast moeten uitnodigen. 

 

Bron :  ECLI_NL_TADRAMS_2019_116

https://tuchtrecht.overheid.nl/ECLI__NL__TADRAMS__2019__116  

https://raadvandiscipline.nl/persbericht-meijering-4-juni-2019/

 

-----------------

Opm. EMLS

Zie o.a. ook:

https://emls.webnode.nl/news/nederland-stop-het-rechter-plaatsvervangerschap-systeem-dat-advocaten-tevens-rechter-plaatsvervanger-kan-doen-laten-zijn/