Nederlandse rechters waarschuwen het Nederlands parlement voor kwaliteitsverlies van de rechtspraak.

08-03-2016 12:09

Het in 2012 afgesloten  Nederlandse regeerakkoord meldt dat de Nederlandse  rechtspraak van de drie hoogste bestuursrechters (3 instanties) zijnde de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, moet worden samengevoegd.

Zie o.a. : https://emls.webnode.nl/news/rechters-van-de-centrale-raad-van-beroep-slaan-alarm-over-kabinetsplannen-voor-opheffing-van-de-raad/   

 

Ook Nederlandse strafrechters hebben te maken met een discussie binnen de Nederlandse politiek.

T.a.v. het EVRM-recht op een advocaat tijdens een eerste politie-verhoor waarvan de EU al in 2013 regels heeft opgesteld over het recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor is Nederland het “lelijke eendje van Europa”. Het recht op een advocaat bij het eerste verhoor is in Nederland per 1 maart 2016 ingevoerd. Doch over de vergoeding door de Nederlandse Staat en de gestelde voorwaarden waar advocanten zich aan dienen te houden bij het verhoor wordt verschillend gedacht. Het lijkt er op dat Verdragsschending blijft voortbestaan.

Advocaten in het Noorden en in Gelderland protesteerden reeds en kondigden aan dat zij uit protest geen piket-diensten meer zouden draaien.

De Nederlandse minister van Justitie zond op 1 maart 2016 een brief aan de Tweede Kamer welke valt te lezen op:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z04222&did=2016D08803   Of dit de problematiek zal doen oplossen zal nog moeten blijken. 

 

De Europese Unie heeft in 2013 al regels opgesteld over het recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor en dat moet uiterlijk november 2016 ook in de Nederlandse wet zijn opgenomen. Waarom trokken de Nederlandse strafrechtadvocaten niet eerder via NOvA aan de bel ?

 

Terwijl Nederland op haar grondgebied (in Den Haag) allerlei Europees-rechtelijke- en internationaal rechtelijke Hoven zijn gevestigd was Nederland een van de weinige landen waar het EVRM-recht (recht op een advocaat tijdens verhoor) nog niet was ingevoerd. Klagen door Nederlanders dat de toepasselijk Nederlandse wet krom is helpt niet want de Nederlandse rechters mogen de wet zelf niet toetsen omdat art. 120 van de Nederlandse Grondwet de Nederlandse rechters dat verbied. Nederland is (op Finland na) het enigste land in de EU dat geen Constitutioneel Hof heeft.

 

De ontwikkelingen in Nederland worden ook buiten de Nederlandse landsgrenzen gevolgd en dat schijnt nog wel eens te worden vergeten.

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen / 8 maart 2016