Nieuwe ontwikkelingen in Enschedese vuurwerkrampzaak van 13 mei 2000 [ Wvg - update ]

12-01-2018 17:57

Thans is bekend geworden dat de WVG in 1997 door de gemeente Enschede was opgelegd aan de eigenaar van de locatie en opstallen van SE Fireworks aan deTollensstraat 50 te Enschede. Het onlangs vrijgevallen oplegging-en WVG-aanwijzingsbesluit gaat om de in die tijd grootste Binnenstedelijke Vinex-locatie het plan Groot Roombeek, ten noorden van het stadscentrum van Enschede met een oppervlakte toen in 1998 van 35 hectare.

 

WVG staat voor Wet Voorkeursrecht Gemeenten en een Wvg-aanwijzingsbesluit houd in de verplichting voor de eigenaar de onroerende zaak eerst aan de gemeente te koop aan te bieden, tenzij er een uitzonderingsgrond bestaat.

 

Vanuit het onbekend gebleven 6 blz. tellende Wvg-document komt de vraag boven  drijven waarom dat gegeven niet algemeen bekend was op 13 mei 2000 en de vraag waarom dat gegeven  niet is opgenomen in het zogeheten Oosting Commissie Onderzoeksrapport Vuurwerkramp (COV) en de tussenrapporten en het eindrapport van 2001. 

 

Middels een op 5 januari 2018 door de raadsman van de heer Bakker ingediend Wvg-openbaarmakingsrekest is de gemeenteraad van Enschede om opheldering verzocht. 

 

Wat ook tot nu toe na bijna 18 jaar nog onduidelijk is gebleven is de vraag of de 2 advocaten van SE-Fireworks VOF maandag 15 mei 2000 of later wel of niet de bedrijfsschadeclaim hebben aangemeld bij de verzekering van het bedrijf van Bakker. De vraag is : zo ja waar is het (proces)-dossier, zo neen waarom niet?  

 

Ook om meerdere en andere redenen ligt een parlementaire enquête in de rede. Een zich zelf respecterend gemeenteraad zoals dat van Enschede dient thans politiek gezien daartoe het voortouw te nemen. Niet alleen de heer Bakker heeft recht op volledige transpaparantie maar ook de 158.000 inwoners van Enschede en de rest van Nederland. Het is, gelet op het vorenstaande, de taak van de nieuwe burgemeester om de Enschedese vuurwerkramp van 13 mei 2000 voor de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018 opnieuw op de politieke agenda te zetten. 

 

Zie ook o.a. :  https://emls.webnode.nl/news/pleidooi-voor-parlementaire-enquete-naar-vuurwerkramp/

https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-kende-tot-op-heden-niet-openbaar-gemaakte-stukken/

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 12 januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://emls.webnode.nl/news/vuurwerkramp-kende-tot-op-heden-niet-openbaar-gemaakte-stukken/