Raad voor de Rechtspraak rectificeert over de zaak Westenberg-Smit

29-11-2018 10:29

Den Haag, 29 november 2018 - In NRC Handelsblad en het Financieel Dagblad staat vandaag een rectificatie van een brief van de Raad voor de rechtspraak over de zaak Westenberg-Smit. Deze rectificatie is geplaatst omdat de Hoge Raad op 23 november 2018 definitief heeft vastgesteld dat een uitlating in een brief uit 2006 van de Raad aan een Tweede Kamerlid over deze kwestie onrechtmatig was. De volledige tekst van de rectificatie luidt als volgt:

 

Ingevolge het arrest d.d. 7 maart 2017 van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch rectificeert de Raad voor de rechtspraak hierbij zijn brief d.d. 3 mei 2006 aan de Tweede Kamer-fractie SP.

 

Deze brief, waarin is vermeld dat een advocaat – waarbij het niet onbekend was dat het om mr. H.J. Smit ging – aantijgingen had geuit van ernstige aard die het aanzien van de rechter, het ambt en de rechterlijke macht schaadden, bevat de beschuldiging dat het handelen van mr. Smit niet door de beugel kan en schadelijk is voor het functioneren van de rechtspraak.

 

Die beschuldiging was onnodig diffamerend en onvoldoende gefundeerd en is later ook onjuist gebleken. Bij voormeld arrest heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch deze beschuldiging onrechtmatig geacht jegens mr. Smit. Mr. Smit is door die beschuldiging in zijn eer en goede naam aangetast.

 

De Raad betreurt de schade aan de reputatie en goede naam van mr. Smit.

 

Raad voor de rechtspraak

Mr. F.C. Bakker, voorzitter

 

Bron: Raad voor de Rechtspraak

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Rectificatie-Raad-over-zaak.aspx

 

Zie ook : https://emls.webnode.nl/news/nederlandse-hoge-raad-stelt-onrechtmatig-handelen-voormalig-rechter-onherroepelijk-vast/

 

 

================================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 november 2018