Reviewrapport Vuurwerkramp (2) 1.101 blz. rapportage met 600 fragmenten van brondocumenten en 1.400 noten en bronverwijzingen. Het onderwerp: De gedragingen van de Nederlandse overheid in relatie tot de Vuurwerkramp.

19-10-2018 19:48

Vier jaar review: 

 

Resulteert in 1.101 blz. rapportage met 600 fragmenten van brondocumenten en 1.400 noten en bronverwijzingen. Het onderwerp: De gedragingen van de Nederlandse overheid in relatie tot de Vuurwerkramp.

 

Het voortraject:

 

De vuurwerkexplosie in Culemborg (1991). Bestaande regelgeving en gehanteerde praktijk voor de opslag, de classificatie en het blussen van vuurwerk. Het gemeentelijk beleid t.a.v. het vuurwerkbedrijf. De veranderde bestemming van de grond. Het conflict tussen de oude en de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

 

Tijdens de ramp:

 

De voorraad en de zwaarte van het vuurwerk. De aanwezige gevarenaanduidingen. Het optreden van de brandweer tijdens de brand. De escalatie van de brand tot ramp.

Na de ramp: De onderzoeken. De keuzes van wel/niet strafrechtelijke vervolging. De klokkenluiders en de gesignaleerde misstanden. Het interne politie-onderzoek. De onderzoeken van de rijksrecherche in 2004 en 2012. De gerechtelijke uitspraken van rechtbank Almelo (2002), gerechtshof Arnhem (2003) en Hoge Raad (2005, 2008 en 2012).

 

Het bronmateriaal. Naast al het openbare materiaal (Oosting, rijksinspecties, gerechtelijke uitspraken, Kamerstukken, CHAF-project rapportages, (promotie)studies, 15 boeken over de ramp, internetarchieven, krantenarchieven) is ook niet-openbaar materiaal geraadpleegd. DVD's met de strafrechtelijke rechtbankdossiers, dagboeken van betrokkenen, privé-archieven, getuigenverklaringen afgelegd bij Oosting, bij Bureau Interne zaken politie en bij de rijksrecherche. Ook correspondentie van BZK, een veiligheidsregio en opnames van tijdens onderzoeken vastgelegde gesprekken.

 

https://www.linkedin.com/pulse/reviewrapport-vuurwerkramp-paul-van-buitenen?trk=portfolio_article-card_title

 

Zie ook:

 

=============================== 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 19 oktober 2018