Selectie in cassatie: terugnemen, bestendigen of doorpakken? (Artikel 80a en 81 RO )

09-07-2019 07:57

Artikel 80a en 81 RO geven de Hoge Raad de ruimte om enerzijds minder aandacht te schenken aan de afdoening van ongegronde cassatieberoepen die niet van belang zijn voor de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling, doch anderzijds beslissingen uitgebreider te motiveren. Is de strafkamer van de Hoge Raad artikel 80a RO niet al te veelvuldig gaan toepassen, of zou de Hoge Raad juist nog scherper moeten selecteren?

 

Bron : BijzonderStrafrecht.NL

https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/selectie-in-cassatie-terugnemen-bestendigen-of-doorpakken

 

==========

Opm.: EMLS

https://emls.webnode.nl/news/artikel-80a-wetboek-rechterlijk-organisatie/

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTRECHT / HAAKSBERGEN  - In Nederland kan op grond van artikel 80a Wet RO  de Hoge Raad een ingediend cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaren indien de aangevoerde klacht duidelijk niet tot cassatie kan leiden en/of de verzoeker(ster) kennelijk onvoldoende belang heeft bij zijn/haar cassatieklacht. De vraag is of de Nederlandse Hoge Raad artikel 80a RO te extensief interpreteert door evident gegronde cassatieverzoeken af te wijzen wegens ‘onvoldoende belang’ omdat de verzoeker zich voor herstel van het geconstateerde verzuim ook tot een andere rechtsinstantie had kunnen wenden. Moet de vraag dan ook niet worden gesteld dat in Nederland het uitputtingsvereiste van de nationale rechtsmiddelen alvorens een zaak in Straatsburg aanhangig wordt gemaakt onbegrijpelijk is ? 


Lees meer: https://emls.webnode.nl/news/artikel-80a-wetboek-rechterlijk-organisatie/