UBO-register. Nederlands wetsvoorstel implementatie registratie van de uiteindelijk belanghebbenden van ondernemingen. (Ultimate Beneficial Owners)

02-05-2017 14:47

Op 28 april 2017 is de consutatieronde gesloten ter zake wetsvoorstel implementatie van instelling van een openbaar register (UBO-register) waarin de uiteindelijke belanghebbenden van Nederlandse ondernemingen/rechtspersonen zijn geregistreerd. Met de uiteindelijk belanghebbende wordt bedoeld die persoon of personen  die het feitelijk voor het zeggen hebben binnen de rechtspersoon/onderneming die recht op 25% of meer van de winst heeft of zeggenschapsrechten heeft in de onderneming/rechtspersoon. Het belang van bescherming van de persoonsgegevens van de natuurlijke personen wordt dan ondergschikt. Met name op dat punt is een juridische discussie ontstaan o.a. vanuit het Nederlandse notariaat leert een eerste lezing vanuit het openbare consultatie-verslag. 

Zie ook : https://emls.webnode.nl/news/wordt-1-juli-2017-het-ubo-register-in-nederland-ingevoerd/    

 

Binnenkort meer hierover op deze website.

 

============================= 

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 2 mei 2017