Up-Date 9 Vuurwerkramp // In Den Haag werd een 1.700 pagina's dik klaagschrift ex art. 12 Sv ingediend om de strafbare feiten begaan door overheidsinstanties, gemeente Enschede, O.M., het Tolteam onderzoeksteam politie Overijssel vervolgd te krijgen.

15-01-2021 16:36

Door Rudi Bakker werd een 1.700 pagina's dik rekest juncto ex art. 12 Wetboek van Strafvordering Sv ingediend bij het Gerechtshof Den Haag om de strafbare feiten begaan door overheidsinstanties, gemeente Enschede, O.M., het Tolteam onderzoeksteam politie Overijssel van voor, tijdens en na de vuurwerkramp vervolgd te krijgen. In het Art. 12 SV klaagschrift is naast de vele bewijsstukken ook het rapport van PvB integraal opgenomen. Naar verluid hebben ook de overige aangevers waaronder de heren Paalman en van Buitenen alswel een brandweerweduwe een klaagschrift ingediend. Daarnaast zijn nog procedures subjudice bij Hof van Discipline en de Raad van State o.a. over de rol van de advocatuur en de vuurwerkclassificatie(s) alsmede diverse verzekeringszaken en de weigering van 2 advocatenkantoren om de namen door te geven van hun aansprakelijkheidsverzekeraars. De Raad van State heeft wederom de uitspraak met zes weken aangehouden. Daarnaast heeft de Minister van Justitie de te nemen beslissing op een door een Enschedese journalist ingediend Awb-bezwaarschrift  voor de tweede keer uitgesteld . De beslissing op bezwaar is verplaatst naar 28 januari 2021, aldus het ministerie.

 

De vraag is of het Nederlandse O.M., het Hof van Discipline en de Afdeling Bestuursrechtspraak haar eigen rol/functioneren wel kan onderzoeken in de zich reeds 20 jaar slepende vuurwerkramprechtszaak of ligt het aanvangen van een  prejudiciële  onderzoek- en verwijzingsprocedure door de Raad van State als hoogste nationale bestuursrechtsprekende instantie  bij het EU-Hof van Justitie te Luxemburg meer in de rede ?  De Raad van State heeft ook het wetsvoorstel wijzing Advocatenwet van advies voorzien t.b.v. Eerste- en Tweede Kamer ten aanzien van vaststelling.

 

Ingevolge art. 267 EU-Werkingsverdrag zijn nationale gerechten zoals de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en Hof van Discipline waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger beroep verplicht  zich tot het EU-Hof te wenden wanneer zich vragen met betrekking tot de toepassing of uitleg van EU-recht voordoen.

 

Dergelijke vragen doen zich in de afwikkeling van de vuurwerkrampzaak voor weshalve voornoemde nationale rechters/rechtsinstanties verwijzingsplichtig zijn, aldus Rudi Bakkers gemachtigde, temeer nu de huidigeTweede Kamer niet van zins is een parlementaire enquete te gelasten blijkbaar omdat het politiek onwelgevallig is het 1386 blz. tellend vuurwerkramponderzoeksrapport van PvB in het publieke debat te behandelen. De mond vol over Polen en Hongarije en t.a.v. haar eigen rol in de vuurwerkramp van 13 mei 2000 overgaan tot zwijgen en wegkijken. Nederland op zijn smaltst!

 

https://drive.google.com/file/d/1BFrNi8wgxVSwkSLNXsx9WXq177xHTZeu/view

 

https://overijsselextra.nl/uitgelicht/1PI4Jrc1/wat-er-gebeurde-in-het-gemeentehuis-van-enschede-tijdens-de-vuurwerkramp    

 

https://www.groene.nl/artikel/dit-is-een-grote-doofpot-affaire

 

https://rudibakker.nl/media

 

https://emls.webnode.nl/search/?text=vuurwerkramp+enschede&type=2

 

https://emls.webnode.nl/news/indien-nederland-een-constitutioneel-hof-had-die-wetten-aan-de-grondwet-kan-toetsen-dan-hadden-was-toeslagenaffaire-en-de-vuurwerkrampaffaire-nimmer-10-20-jaar-onder-de-radar-gebleven/

 

 

======================================

EMLS

Utrecht / Enschede / Haaksbergen 15 januari 2021