Voortgang onderzoek Vuurwerkramp (1)

19-10-2018 19:45

Minister Grapperhaus.

 

Op 6 juni 2018 beantwoordt de minister de in april ingediende Kamervragen van Van Raak (SP): Eenmaal brandend vuurwerk kan inderdaad niet meer worden geblust met water, zelfs niet bij onderdompeling. Hè, hè, moest dat nu 18 jaar duren om dat toe te geven?

 

Persconferentie.

 

Op 20 juni jl. voor het eerst naar buiten in Nieuwspoort. De boodschap is: 'Bewuste misleiding van de rechterlijke macht door het Openbaar Ministerie.' SP, SGP en 50-plus zeggen toe actie te ondernemen zodra het rapport klaar is.

 

Gemeenteraad Enschede.

 

Op 24 september jl. is het voorlopige eindrapport (1.101 blz) gepresenteerd aan de gemeenteraad Enschede. De helft van de raadsleden was in besloten vergadering bijeengekomen om mij aan te horen. Sommigen (CU, PVV, GL, Enschede Anders, SP) waren geschokt en vroegen zich oprecht af wat zij konden bijdragen om de waarheid boven tafel te krijgen. Anderen (de VVD voorop) vroegen zich af wat ik daar kwam doen: "Iedereen weet toch allang dat er van alles is fout gelopen".

 

Tweede Kamer.

 

Het is 9 oktober 2018. Het reviewrapport eindelijk definitief klaar. De Tweede Kamer kan nu gaan bekijken of, waar en hoe het op de agenda kan. Ronald van Raak (SP) neemt daarin het voortouw. Steun is reeds toegezegd door Van der Staaij (SGP), Krol (50plus) en Van Aalst (PVV). Wellicht dat op de website 'Follow-the money' volgende week een eerste onthulling wordt gepubliceerd.

 

https://www.linkedin.com/pulse/voortgang-onderzoek-vuurwerkramp-paul-van-buitenen/

 

Zie ook:

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 19 oktober 2018