Ubi iudicia deficiunt, incipit bellum ! Waar rechterlijke beslissingen te kort schieten, begint het geweld is vrij vertaald de spreuk van de Hoge Raad.

29-04-2016 10:17

Laat de sub-judice  zijnde Enschedese WOB-vuurwerkrampzaak daartoe niet verworden  (...)  . Ondanks ingebrekestelling en aanzegging verbeuring dwangsom reageert het College van PG (nog) niet. Naar de redenen daarvan kan men slechts gissen. (...) 

Zie o.a. : https://emls.webnode.nl/news/in-de-enschedese-vuurwerkrampzaak-is-het-college-van-procureurs-generaal-van-het-o-m-in-gebreke-gesteld/  

Wordt vervolgd......

 

==============================

EMLS

Utrecht / Haaksbergen, 29 april 2016