Nieuws

Is de sociale advocatuur ten dode opgeschreven wegens bezuiniging op de rechtspraak in de rechtstaat Nederland ?

21-06-2016 17:29
Uit een enquête die de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland heeft gehouden blijkt dat door de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand  de sociale advocatuur het water aan de lippen staat. Een derde van de sociaal advocaten zegt dat hun voorbestaan wordt bedreigd door de...

M.b.t. de vuurwerkramp wordt er dinsdag 21 juni 2016 om 14.45 uur in het Enschedese stadhuis een openbare hoorzitting gehouden.

20-06-2016 11:27
Aan de orde wordt gesteld openbaarmaking van nadere stukken . 

FC Twente blijft in eredivisie. Beroepscommissie stelt bij bindende uitspraak de Enschedese voetbalcub in het gelijk

17-06-2016 14:03
Nadat de licentiecommissie betaald voetbal als orgaan van de KNVB op 17 mei 2016 een voorgenomen besluit had genomen op grond van het licentiereglement, waarbij de aan Fc-Twente verstrekte onvoorwaardelijk licentie werd ingetrokken onder tegelijkertijd verlening van een nieuwe licentie voor...

Politierapport vuurwerkramp Enschede openbaar.

16-06-2016 15:01
Rechtspraak.nl plaatste heden onderstaand bericht  Bestuursrecht  •  Datum uitspraak: 4 mei 2016  •   Zaaknummer: AWB 15/1795  •  Vindplaats: ECLI:NL:RBOVE:2016:1578 (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2016:1578 ) De politie moet een...

Dagelijks een datalek bij gemeenten. Hoe datalekdicht zijn de Nederlandse rechtbanken ?

15-06-2016 08:17
Na het ingaan van de meldplicht datalekken zijn er 147 meldingen van datalekken bij gemeenten voorgekomen. Dat blijkt uit informatie die Autoriteit Persoonsgegevens verstrekt heeft aan Binnenlands Bestuur. De ministeries hebben in diezelfde tijd gezamenlijk in totaal 43 meldingen gedaan. De AP komt...

Naar verluid is m.b.t. de Enschedese vuurwerkrampzaak de politiebaas van de Nationale Politie in beroep gegaan tegen bevel tot onthullen geheim rapport vuurwerkramp.

14-06-2016 11:29
Het hoger beroep van de Korpschef zou zich dan richten tegen het de uitspraak van 3 mei 2016 zaaknummer 15 / 1795 van de meervoudige kamer van de Rechtbank Overijssel. ( ECLI:NL:RBOVE:2016:1578 ) . Voornoemde uitspraak is ook te lezen op de permanente website van eiser in deze zaak....

Minister van Veiligheid en justitie weigert in de vuurwerkrampzaak bij monde van het College van Procureurs-Generaal om een op rechtsgevolg gerichte beschikking te nemen op een Awb-bezwaarschrift.

10-06-2016 15:42
Op een door een inwoner uit Enschede d.d. 16 december 2015 ingediend bezwaarschrift weigert het College van PG tot op heden een beschikking te nemen. Ingevolge die weigering ( redenen worden niet gegeven door het College van PG) heeft de raadsman van betrokken inwoner op 30 mei 2016 gebruik gemaakt...

In de vuurwerkrampzaak wordt door het Enschedese gemeentebestuur dinsdag 21 juni 2016 een hoorzitting gehouden.

09-06-2016 10:14
Vanuit recente door de heren Bakker en Paalman gevoerde juridische procedures is gebleken dat er in 2004 is besloten door de gemeente Enschede om tot intrekking van de milieuvergunningen van SE Fireworks over te gaan en dat daarbij zou zijn besloten de Enschedese gemeenteraad daarover niet te...

Transparantie m.b.t. de Enschedese Vuurwerkramp ook op de agenda van het bestuur van de Veiligheidsregio Twente (VRT)

03-06-2016 11:32
Bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Twente werd op 25 april 2016 ingevolge de transparantiewetgeving een rekest ingediend  waarbij wordt gevraagd om alle afschriften en correspondentie van de telefoonnotities, verslagen en e-mailberichten die het bestuur en de ambtenaren...

Nederland ! Schrap artikel 120 van uw Grondwet en laat toe dat uw rechters uw wetten mogen toetsen aan de Nederlandse Grondwet.

02-06-2016 17:10
Als de Nederlandse rechter wetten aan de Grondwet mag toetsen, wordt de Grondwet een levend document. Ook kunnen de rechten van burgers dan beter worden beschermd, aldus de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. in aanloop naar het Tweede Kamer...
<< 102 | 103 | 104 | 105 | 106 >>