Nieuws

Openbaarheid vuurwerkrampzaak staat opnieuw op de rol.

27-10-2017 16:57

Benoeming raadsheren in de Hoge Raad

27-10-2017 14:29
Bij de Hoge Raad der Nederlanden worden drie nieuwe raadsheren benoemd: mevrouw mr. A.E.M. Röttgering, mevrouw mr. H.M. Wattendorff en de heer mr. P.A.G.M. Cools. De ministerraad heeft besloten hen voor te dragen op voorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Mevrouw Röttgering...

Heden 26 oktober 2017 is in Nederland de heer Drs. S. Dekker de minister voor Rechtsbescherming in het kabinet-Rutte III.

26-10-2017 12:27
In zijn portefuille zit : -              Internationale handel -              OS (incl. sustainable development...

Schuldenindustrie. U staat op een zwarte lijst

26-10-2017 08:32
Incassokantoren hebben stilletjes grote zwarte lijsten aangelegd van bijna iedereen die in Nederland wel eens een rekening vergat te betalen. Talloze energiebedrijven, webwinkels en telefoonmaatschappijen checken de betaalmoraal van hun klanten – geheel in strijd met de wet.   Bron: De Groene...

Vergaderverslagen van ministerieel crisisteam MH17 hoeven niet openbaar te worden gemaakt.

25-10-2017 10:45
Deze uitspraak vandaag deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bron: Raad van State. De uitspraak is te lezen op : https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=92793   ============================== EMLS Utrecht / Haaksbergen, 25...

Woensdag 25 oktober 2017 beslist de rechtsprekende afdeling van de Raad van State over wel of niet verdere openbaarmaking MH-17 documenten.

23-10-2017 17:11

Twentse Deken-gate (met in de rol een oud-deken van de orde van advocaten Overijssel en burgemeester) m.b.t. een vanaf 2006 voortslepende Bornse bestemmingsplanzaak.

20-10-2017 18:01
De zaak loopt reeds vanaf 2006 . Alstoen heeft de Overijsselse gemeente Borne ( gelegen tussen Almelo en Hengelo)  de bestemming van het litigieuze gebied gewijzigd in de bestemming bedrijventerrein. Er is in 2006 een groot geschil ontstaan tussen de fam. K. en de gemeente Borne waarbij...

De heer F. Grapperhaus wordt de nieuwe minister van Justitie. De heer S. Dekker wordt de nieuwe minister van Veiligheid.

20-10-2017 13:56
M . Harbers wordt de nieuwe  staatssecretaris voor Immigratie. 

Supreme Court to decide if US has right to data on world’s servers. Betekent dit het einde van de cloud ?

17-10-2017 16:37
Kan een (Amerikaanse bedrijf )door de rechter verplicht worden data van haar Europese dochter af te geven aan de FBI ? Binnenkort meer hier over op deze site.  Betekent dit het einde van de cloud ?  Binnenkort meer hierover op deze site onder de rubriek ïs digitaal procederen een...

Gaat blockchain de advocatuur veranderen ?

17-10-2017 08:36
Binnenkort meer over de vraag wie er over de achterdeursleutelproblematiek heeft nagedacht . Zie alvast : https://emls.webnode.nl/search/?text=blockchain&type=2  
<< 115 | 116 | 117 | 118 | 119 >>