Nieuws

Huis voor klokkenluiders.

10-04-2015 14:04
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Raak, Fokke, Schouw, Segers, Ouwehand en Klein waarbij het eerder ingediende initiatiefwetsvoorstel, Wet Huis voor klokkenluiders, wordt gewijzigd. Het advies is op 9...

Plukken Nederlandse gerechtsdeurwaarders hun eigen klanten? Is er in Nederland nog toekomst voor het gerechtsdeurwaardersambt?

31-03-2015 08:47
Aanleiding voor deze annotatie is een artikel in een groot Nederlands dagblad onder de kop;  Deurwaarders plukken eigen klanten. Twee gerechtsdeurwaarders waren voor de rechter voor schorsing voorgedragen wegens het oneigenlijk gebruik van honderdduizenden euro’s van klanten. Blijkens het...

Juridische Loketten stoppen met het geven van juridische adviezen aan de balies.

26-03-2015 08:38
Het Nederlandse juridisch Loket stopt met het geven van juridisch advies aan de balie. Op 7 april sluiten de balies van twintig vestigingen en vanaf 11 mei zijn de balies van alle vestigingen dicht. Er wordt voortaan alleen nog telefonisch en online advies gegeven.  EMLS werkt aan een...

Nederlandse wet bewaarplicht telecomgegevens buiten werking gesteld

13-03-2015 16:55
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft de Nederlandse wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens buiten werking gesteld. De wet maakt inbreuk op het recht op eerbiediging van privé-leven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. De rechter is van oordeel dat deze inbreuk...

Kamerdebat over rechterlijke toetsing wetten aan Nederlandse Grondwet .

06-03-2015 15:20
Op donderdagavond 5 maart 2015 debatteerde de Nederlandse Tweede Kamer over het initiatiefwetsvoorstel dat rechterlijke toetsing van wetten aan de Nederlandse  Grondwet mogelijk moet maken. De Nederlandse Raad voor de rechtspraak pleit al langer voor een dergelijke toetsing en wil nogmaals het...

Grootste digitale bankroof. Stop digitaal procederen !

16-02-2015 08:15
Hackers stelen honderden miljoenen dollars gestolen bij zo'n 100 banken en financiële instellingen door hun computers te infiltreren met malware. Het gaat mogelijk om de grootste digitale bankroof ooit. Ook Nederlandse banken zijn getroffen. Een rapport over de hack moet nog worden...

Nederlandse Hoge Raad verwerpt het principale cassatieberoep van de Nederlandse Staatsloterij.

12-02-2015 00:21
Reclame van de Nederlandse Staatsloterij is misleidend geweest, aldus de Nederlandse Hoge Raad in haar uitspraak van 30 januaeo 2015. De uitspraak van Nederlands hoogste rechtsinstantie is te lezen op :  ECLI:NL:HR:2015:178, Hoge Raad, 13/04238             ...

Swissleaks openbaart bankgegevens van over de 100.000 klanten uit 203landen !

08-02-2015 00:00
Consortium van onderzoeksjournalisten legt geheime bankgegevens bloot en wordt nu al de grootste lek van bankgegevens genoemd. Een 45 tal  onderzoeksjournalisten van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) konden via een Franse krant het hele klantenbestand van het...

Wet Abeille verbiedt wifi-installaties in Franse kindercrèches i.v.m. elektromagnetische straling.

06-02-2015 12:20
In Frankrijk is een wet aangenomen die wifi-installaties in kindercrèches verbiedt. De nieuwe wet geldt als een primeur in Europa. Het verbod op wifi in crèches is de opmerkelijkste maatregel die onderdeel vormt van de nieuwe wet die de bevolking beter moet gaan beschermen tegen elektromagnetische...

Digitale koevoet gevaar voor de rechtsstaat !

06-02-2015 11:25
In 2014 kreeg het Nederlandse Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie  drie en veertig duizend aangiften binnen van internetfraude. Dat blijkt uit de 43.000 aangiften die in 2014 binnenkwamen bij het Landelijk Meldpunt. De Nederlandse politie vermoedt dat slechts de helft...
<< 231 | 232 | 233 | 234 | 235 >>