Nieuws

Uitspraak over vrije advocaatkeuze van de Achtste Kamer van het EU-Hof van Justitie d.d. 7 november 2013 inzake een verzoek om een prejudiciële beslissing van de Hoge Raad der Nederlanden m.b.t. uitlegging van artikel 4, lid 1, van richtlijn 87/344/EEG v

07-11-2013 14:05
                                                  

Bescherm beslagvrije voet

07-11-2013 08:16
Deurwaarders stellen de beslagvrije voet te vaak te laag vast wanneer zij beslag leggen op inkomen, oordeelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer. Daarnaast informeren deurwaarders mensen met schulden vaak slecht over de beslagvrije voet. Brenninkmeijer: 'Zeker nu veel mensen het financieel...

WIE DRAAIT ER STRAKS AAN DE KNOPPEN ?

04-11-2013 10:10
Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht.   Tot 20 december 2013 kan eenieder nadere reacties indienen zowel t.a.v. het wetsontwerp  als wel...

Niet alleen juridisch kader faillissementsfraude herzien !

25-10-2013 08:44
Voor een versterking van de aanpak van faillissementsfraude is het niet genoeg het juridisch kader te herzien. Minstens zo belangrijk is de prioriteit die wordt gegeven aan opsporing en vervolging van faillissementsfraude.   Dat staat in het Wetgevingsadvies herziening strafbaarstelling...

Openbare hoorzitting in de Tweede Kamer over bezuiniging op de rechtsbijstand woendsdag 31 oktober 2013

24-10-2013 13:06
De hoorzitting vindt plaats woensdag 31 oktober 2013 om 10.00 uur ( Groen van Prinsterzaal). EMLS roept iedereen op de hoorzitting bij te wonen.

Eerste conclusie van Staatsraad Advocaat-Generaal in bestuursrechtelijk geschil. Zaakno.: 201302106/2/A2 23 oktober 2013

23-10-2013 11:04
De concrete zaak in welk kader de conclusie is genomen, is op 12 september jl. in een rechtszitting behandeld door een zogenoemde grote kamer met vijf leden. Ook deze mogelijkheid bestaat pas sinds 1 januari van dit jaar. De grote kamer bestond uit de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak,...

VINGERAFDRUKKEN-OPSLAG IN DATABASE IS VERBODEN !

22-10-2013 15:30
Het Europese Hof van Justitie te Luxemburg oordeelde onlangs (17 oktober 2013/ Arrest in zaak C-291/12 ) n.a.v. een  daartoe ingediend strekkend Duits rekest inhoudende  het stellen van prejudiciële vragen door het Verwaltungsgericht uit Gelsenkirchen dat opslag van vingerafdrukken in een...

Staatsraad advocaat-generaal neemt conclusie no. 1

21-10-2013 15:22
Woensdag 23 oktober 2013 neemt een staatsraad advocaat-generaal voor de eerste keer een conclusie in een bestuursrechtelijk geschil. Medio mei van dit jaar heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in samenwerking met de andere hoogste bestuursrechters gebruik gemaakt van de...

Toegang tot advocaat en vetrouwelijk contact is nu gewaarborgd door Europese Richtlijn !

19-10-2013 09:23
  Het voorstel van de Europese Commissie over het recht op toegang tot een advocaat is 7 oktober 2013 aangenomen en goedgekeurd door de Europese Raad van Ministers. De goedkeuring geeft alle EU-burgers het recht  zich te laten bijstaan door een advocaat wanneer zij strafrechtelijk worden...

O.M. in Maastricht is niet-ontvankelijk in vastgoedfraudezaak Joep J.

12-10-2013 10:10
De Rechtbank Limburg heeft het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in zijn recht tot vervolging van Joep J. en alle medeverdachten in het zogenaamde Landlord-onderzoek. Het strafproces in deze zaak voldeed niet aan de eisen van een ‘fair trial’, zoals bedoeld in artikel 6 van het...
<< 254 | 255 | 256 | 257 | 258 >>