Nieuws

Door de digitaliseringsplannen van de wetgever t.a.v. de rechterlijke macht worden cyberrisico’s steeds groter en complexer. Het is niet de vraag wordt de Rechtspraak gehackt maar wanneer ? Digitaal procederen is dan ook een brug te ver !

13-12-2016 16:17
Deze vraag kwam niet alleen bij juridisch Nederland opnieuw weer bovendrijven na de Amerikaanse verkiezingen vanwege mogelijke beinvloeding "van buitenaf"  In wiens handen komt de Nederlandse rechtspraak te liggen? Als het om het gehalte van de rechtsstaat gaat is het ook wijsheid om neen te...

Nederland derde op mondiale lijst van belastingparadijzen !

12-12-2016 09:47
EU-lidstaat Nederland neemt de derde plaats, na Bermuda en de Kaaiman-eilanden, in op de lijst van de 15 ergste belastingparadijzen ter wereld, zo stelt Oxfam Novib vandaag in haar nieuwe, internationale rapport Tax Battles.   Nederland neemt de derde plaats, na Bermuda en de Kaaiman-eilanden,...

Vervolgzitting in de Enschedese vuurwerkrampzaak wordt gehouden op 16 december 2016 om 09.45 uur bij de Rechtbank Overijssel te Zwolle.

05-12-2016 11:30
In deze zaak gaat het over de openbaarmaking van de stukken dossiers brandweer, grondbedrijf en het SEF-verplaatsingsdossier m.b.t. projectontwikkelingsplan Groot Roombeek van voor 13 mei 2000 en de planschadeberekingen alsmede te betalen vergoedingen.   De vervolgzitting vindt plaats n.a.v....

Faillissementsfraude in Nederland bedraagt ruim 1.5 miljard euro per jaar. Wat is de rol van de curator en hoe transparant is de curator voordat hij/zij wordt benoemd door de rechtbank ?

05-12-2016 09:05
De schade voor banken, belastingdienst de overheden en bedrijfsleven, werknemers en UWV  bedraagt ongeveer 1.5 miljard euro per jaar.   Via fiscale aansprakelijkstellingen door de belastingdienst en door strafrechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie tracht men de...

Grootste datalek uit de voetbalgeschiedenis. Ruim 18 miljoen geheime documenten door klokkenluidersgroep (Football Leaks) openbaar via de internationale groep European Investigative Collaborations.

02-12-2016 21:50
De geheime stukken ( 1.9 terabyte ) werden onderzocht door 60 Europese onderzoekjournalisten die vandaag ( 2 december 2015 ) rond 21.00 uur mee naar buiten traden.     De documenten geven inzicht in o.a. contracten van trainers, spelers,clubs en sponsoren maar ook in de trucs van...

Mw. mr. E.A. Saleh door de Rijksministerraad voorgedragen om als president Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba mr. E.J. van der Poel per 1 januari 2017 op te volgen.

02-12-2016 11:37

Ook na de inwerkingtreding op 1 september van de Wet BETS oftewel Wet Bescherming Erfgenamen Tegen Schulden dient men bij onvoldoende inzicht in de boedel van de erflater de erfenis altijd beneficiair aanvaarden.

28-11-2016 08:38

Omwonenden van (mega) geitenstallen vrezen de gezondheids- en milieugevolgen vanwege de “vlucht” van q-koorts bacteriën ook o.a. vanwege de geitenmestverspreiding. Op voorhand is het bevoegde gezag aansprakelijk gesteld.

25-11-2016 16:33
Inwoners van de Brababantse gemeenten Gemert-Bakel, Helmond en omstreken alsmede van de Overijsselse gemeente Hof van Twente zijn op voorhand  tot aansprakelijk stellen overgegaan. Zij voeren via Rechtspraktijk BAWA te Haaksbergen als motivering o.a. aan dat de afstandsmaten van uit de Wet...

Nederlandse universiteit (Wageningen) verliest kort geding tegen Nederlandse journalist over beschuldiging "gestuurd onderzoek"

24-11-2016 09:18
Een wetenschapsjournalist van Trouw heeft zich in een tv-programma uitgelaten over een onderzoek naar de werking van het Nederlandse statiegeldsysteem voor PET-flessen. Het onderzoek is uitgevoerd door twee onderzoekers van een onderzoeksinstituut dat is verbonden aan de Universiteit Wageningen, in...

Desgevraagd dienen studies over risico,s van pesticiden openbaar te worden gemaakt, aldus het Europese Hof van Justitie te Luxemburg.

23-11-2016 17:57
Rapporten van bijvoorbeeld de chemische industrie die toezichthouders gebruiken om te bepalen of een bepaald bestrijdingsmiddel op de markt mag komen, moeten openbaar worden gemaakt. Het argument dat hierdoor vertrouwelijke commerciële informatie op straat komt te liggen moet worden verworpen. Dat...
<< 281 | 282 | 283 | 284 | 285 >>