Nieuws

Rechtszitting bij de Rechtbank Overijssel i.v.m. de vuurwerkramp van 13 mei 2000 over de onduidelijkheid van o.a. vier dossiers en over de vraag waar zijn die dossiers gebleven ?

22-07-2016 17:17
De zaak die maandag 25 juli 2016 om 13.00 uur dient bij de Rechtbank Overijssel te Zwolle is aangespannen door de toenmalige eigenaar van SE Fireworks VOF de heer R.J. Bakker. uit Enschede.   Bij rekest van 19 januari 2015 werd aan de minister van Justitie respectievelijk het College van...

Persbericht van de Nederlandse Gezondheidsraad : Om de ziektelast veroorzaakt door milieufactoren verder terug te dringen, is het nodig om in de Omgevingswet striktere normen op te nemen, die gebaseerd zijn op gezondheidskundige advieswaarden.

20-07-2016 16:31
Binnenkort een artikel op deze site over de juridische gevolgen voortvloeiende uit afgegeven vergunningen (bijv. mega-geitenhouderijen) welke zijn gebaseerd op niet-strikte normen en causale verbanden bij het ontstaan van q-koorts. Wie is waarvoor aansprakelijk...

De WOB wordt vervangen door de Wet Open Overheid ( WOO ) ! Worden de dossiers vuurwerkramp en bankencrisis dan volledig openbaar ?

14-07-2016 13:18
De praktijk leert dat ingevolge de WOB te weinig informatie uit eigen initiatief vanuit Nederlandse bestuursorganen openbaar wordt gemaakt. De in de WOB opgenomen uitzonderingsgronden zorgen ervoor dat teveel relevante informatie wordt afgeschermd. Transparantie, inzichtelijkheid en volledige...

Doorbraak in Enschedese vuurwerkrampzaak. Vertrouwelijk intern onderzoek politie Twente van Bureau Interne Zaken Gelderland Midden (BIZ) van 25 augustus 2004 na 12 jaar procederen onder weglakken van namen openbaar

12-07-2016 17:45
Het 38 blz. tellende BIZ-rapport plus een zeer groot aantal bijbehorende bijlagen zijnde een verklarende rapportage van het hoofd en projectleider van het Bureau Interne Zaken van de politie Gelderland Midden waarbij zij verklaren te hebben gewerkt in de periode 24 juni 2003 tot 18 november 2003 op...

Vuurwerkramp : deel onderzoek niet zorgvuldig meldt Binnenlands Bestuur (BB)

12-07-2016 16:31
Dat bericht verscheen vandaag op BB Nieuws en achtergronden over bestuur, organisatie, ruimte, milieu en sociale zaken binnen de overheid, te lezen op...

Vuurwerkramp : Brief van minister van der Steur aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

12-07-2016 16:05
27157   Vuurwerkramp Enschede 30251   Verificatie dossier vuurwerkramp Enschede Nr. 67    Brief van de minister van Veiligheid en Justitie   Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal   Den Haag, 12 juli 2016     Hierbij informeer ik u over de...

Nogmaals: de civiele cassatiebalie.

11-07-2016 16:22
In onze tekstbijdrage van 31 maart 2016 https://emls.webnode.nl/news/reactie-vanuit-emls-op-rapport-evaluatie-civiele-cassatie/  hebben wij aandacht besteed aan het toen gepubliceerde Rapport evaluatie civiele cassatie.  Wij hebben in die tekstbijdrage onder meer opgemerkt dat het in dat...

Civiele cassatiebalie splijt uiteen ?

08-07-2016 16:21
Bij het plaatsen van de inhoud van het vorige artikel blijkt dat deze een voorspellende inhoud had, gelet op het civiele arrest van 5 juli jl. zoals dat op de (rol-)zitting van de Strafkamer Hoge Raad werd uitgesproken: ECLI:2016:1389 Cassatieprocesrecht. Verplichte procesvertegenwoordiging...

Reactie vanuit EMLS op Rapport evaluatie civiele cassatie van de Nederlandse Orde van Advocaten want het recent verschenen rapport verdient op enkele onderdelen verdieping en verduidelijking.

08-07-2016 09:15
Het recent verschenen rapport evaluatie civiele cassatie van de Nederlandse Orde van Advocaten verdient op enkele onderdelen verdieping en verduidelijking.   1. De door de Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten uitgegeven lijst met (cassatie-)-advocaten komt niet overeen met het door de NOvA...

Orde van advocaten en de wanorde binnen het Nederlandse faillissementsrecht!

07-07-2016 10:20
Houden de Nederlandse rechter-commissarissen (RC) als toezichthouder wel voldoende controle op de door de rechtbanken benoemde curatoren? Stelt de EU-lidstaat Nederland wel voldoende financiële middelen en mankracht ter beschikking aan de Nederlandse rechterlijke macht om effectieve controle op de...
<< 282 | 283 | 284 | 285 | 286 >>