Nieuws

Alle nog ontbrekende stukken van de Enschedese vuurwerkramp moeten boven water. Waarheidsvinding is het fundament van ons democratisch bestel.

14-11-2016 09:17
Pal nadat de vuurwerkramp van 13 mei 2000 plaats had gevonden besluiten de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en de Rijksoverheid via een instellingsbesluit om een grondig onderzoek door een onafhankelijke commissie in te stellen onder voorzitterschap van mr. dr. M. Oosting. Honderden...

Amerikaans staatsrecht : Kiesmannen.

13-11-2016 11:27
De meeste stemmen versus de meeste kiesmannen.... Op 19 december 2016 zal in het Electoral College officieel de nieuwe president kiezen. De kiesmannen moeten dan wel in meerderheid voor stemmen en dat is in casu nog niet geheel...

Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht met KEI. De vraag is of digitaal procederen geen historische vergissing is ?

09-11-2016 16:29
De KEI-wetgeving (zijnde vier wetten en twee besluiten) is gepubliceerd medio juli 2016 in het Stb. 2016 onder no’s 288 t/m 294. KEI staat voor Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak.                                  ...

De hele wereld aan een draadje. Is de digitale overheid veilig en betrouwbaar ?

07-11-2016 10:17
In 2030 zullen computers rechtspreken, behoudens zeer ingewikkelde gevallen voorspelde onlangs een professor hoogleraar recht en informatica. Zie de rubriek is digitaal procederen een historische vergissing op...

De Europese Commissie en EU-Lidstaat Duitsland zijn volgens de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt (CSU) dichtbij een akkoord over tolheffing op de Duitse Autobahn. Is het tolheffingsplan wel of niet strijdig met de EU-wet en regelgeving ?

07-11-2016 08:24
Of het Duitse tolheffingsplan strijdig met de EU-wet en regelgeving is zal ongetwijfeld worden beantwoord door het EU-Hof van Justitie te Luxemburg nadat dat plan door de meest gerede partij aldaar ter vernietiging is voorgedragen.   Elke EU-Lidstaat heeft het recht om haar eigen...

Vervolg in de vuurwerkramp-rechtszaak inzake de openbaarmaking stukken dossiers brandweer, grondbedrijf en het SEF-verplaatsingsdossier m.b.t. projectontwikkelingsplan Groot Roombeek van voor 13 mei 2000 en de planschadeberekingen en te betalen vergoeding

04-11-2016 16:48
Aanleiding van de vervolgzitting is de aanhouding van 12 augustus 2016 door de rechtbank Overijssel. Middels indiening van een formeel rekest was om volledige openbaarheid van alle stukken verzocht door de heer Bakker aan Burgemeester en Wethouders van Enschede. Doordat niet alle...

Is de story over toepassing van windenergie in heel Nederland een windmolen onzinverhaal ? Oordeelt u zelf !

03-11-2016 09:16
Het windregime is slecht in het ver van de Noordzee gelegen bosrijke Oost-Nederlandse Overijsselse Twente en Gelderse Achterhoek. De gemiddelde windsterkte in Oost Nederland, ook wel windregime genoemd, geeft een laag windaanbod aan . Waarom komt dan de Nederlandse provincie Overijssel en de...

Artikel 80a Wetboek Rechterlijk Organisatie ?? Werkt artikel 120 grondwet belemmerend? Is digitaal procederen in het belang van de rechtszekerheid ?

02-11-2016 11:33
In Nederland kan op grond van artikel 80a Wet RO  de Hoge Raad een ingediend cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaren indien de aangevoerde klacht duidelijk niet tot cassatie kan leiden en/of de verzoeker(ster) kennelijk onvoldoende belang heeft bij zijn/haar cassatieklacht. De vraag is of...

Een mens leeft, een systeem niet. ( BRP )

01-11-2016 09:43
Dat zegt de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Iedere burger moet zich moet kunnen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Te veel burgers zoals daklozen, wereldreizigers of mensen in een tijdelijke noodsituatie, komen in de problemen als een gemeente weigert hen in te schrijven....

Niet alleen bij de burgers, ook bij het rechercheteam dat de vuurwerkramp in Enschede heeft onderzocht, heerst onbegrip over de houding van de gemeente en van politiek Den Haag.

31-10-2016 15:26
,,Bel Wim maar'', was een gevleugelde uitdrukking binnen het Tolteam, het rechercheteam dat de Enschedese vuurwerkramp onderzocht. Met `Wim' werd Wim Kok bedoeld. Als rechercheurs het nut van een opdracht betwijfelden, werden ze verwezen naar de minister-president, waarmee leidinggevenden het...
<< 291 | 292 | 293 | 294 | 295 >>