Nieuws

Middels een dagvaarding van meer dan 20.000 bladzijden namens meer dan 5000 inwoners van het Groningse aardbevingsgebied is de NAM gedagvaard

12-12-2018 15:07
Binnenkort meer hierover op deze site. 

Dossier Vuurwerkramp // (25) Rob Vorkink & de Vuurwerkramp

11-12-2018 12:51
Als oprichtend lid van de Stichting Expertgroep Klokkenluiders kwam ik in aanraking met oud-Tolteam rechercheur en klokkenluider Jan Paalman. De eerste jaren konden wij Jan alleen begeleiden in zijn contacten met allerlei instanties. Later kregen wij via een lek bij politie/justitie de beschikking...

Brexit ? Artikel 50 Verdrag Europese Unie biedt Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid tussentijds terug te komen op de wens de EU te verlaten d.m.v. het vertrek-besluit te herroepen!

11-12-2018 09:31
In artikel 50 VEU is niets geregeld over het tussentijds terugkomen op de wens de EU te verlaten, maar hierover heeft het Europees Hof van Justitie in december 2018 wel een uitspraak gedaan. Een Schotse rechter vroeg naar aanleiding van de brexitprocedure aan het Europees Hof of een vertrekbesluit...

Christa Wiertz-Wezenbeek wordt per 1 januari 2019 de nieuwe president van de rechtbank Amsterdam

11-12-2018 08:21

Hoe de eigenaar van S.E. Fireworks nog steeds worstelt met de vuurwerkramp. Rudi Bakker en zijn zoons blijven vechten.

10-12-2018 20:57
De ochtend na de ramp duurde het telefoongesprek drie minuten. We wisselden woorden uit die de krant nooit haalden.   ‘Er zit een heel leven tussen’, zegt Rudi Bakker achttien jaar later. ‘Jij leefde door, het mijne was voorbij.’   We zitten aan een tafel op kantoor. Zijn zoons luisteren...

Vervolg op: Is Hoge Raad arrest ECLI:NL:HR:2018:1821 gewezen op 2 oktober 2018 in een WWB uitkerings- kinderbijslag zaak nietig? Hoge Raad ging contrair aan conclusie/advies van de Advocaat Generaal.

10-12-2018 08:14
Het arrest van de Hoge Raad van 2 oktober 2018 was op 10 oktober 2018 o.a. te lezen op deze site. Na het lezen van geduid arrest en desgevraagde toelichting van de raadsman valt het des temeer op dat de Hoge Raad in zijn beslissing afwijkt van het gegeven advies van de A-G  en tot verwerping...

Eerste Kamer doet goedkeuringswet van Protocol 16 EVRM als hamerstuk af.

10-12-2018 07:53
De Eerste Kamer heeft op 4 december 2018 de goedkeuringswet van Protocol 16 EVRM als hamerstuk afgedaan. Deze wet regelt de goedkeuring van het (facultatieve) protocol nr. 16 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).   Met dit...

Dossier Vuurwerkramp // Eerste reactie van Gemeente Enschede aan Rechtbank Zwolle n.a.v. tussen-uitspraak in de Juni 1997 Wvg- zaak:Gemeente Enschede moet opening van zaken geven over geheime documenten en notulen(5 juni 1997)

07-12-2018 16:29
Rechtbank Zwolle deed op 26 november 2018 tussen-uitspraak er op neerkomende dat de Gemeente Enschede opening van zaken moet geven over geheime documenten en notulen(5 juni 1997) tussen oud  eigenaar H.S. en gemeente Enschede mbt wet voorkeursrecht gemeenten in  aanloop naar...

Woningnetregio’s en corporaties schenden privacywet

07-12-2018 16:11
Verschillende woningnetregio’s en corporaties houden zich niet aan Europese Privacy wetgeving die dit jaar is in gegaan. Ze vragen inkomensverklaringen van woningzoekenden ver voordat ze een woning toegewezen krijgen.   Volgens de AVG, de Europese Privacywet, mogen er geen persoonsgegevens...

Dossier Vuurwerkramp // (24) Kamercommissie: Vuurwerkramp

07-12-2018 13:39
Op 6 dec. jl. heeft de Kamercommissie Justitie & Veiligheid mij in besloten vergadering gehoord over de Vuurwerkramp. Er zijn geen opnamen gemaakt en geen notulen opgenomen om in vrijheid te kunnen spreken en overleggen.   Waarom besloten?   Het wordt mij vaak verweten dat ik de...
<< 316 | 317 | 318 | 319 | 320 >>