Nieuws

Geen zicht op een Constitutioneel Hof in Nederland. Momenteel is Nederland nagenoeg het enige land in West-Europa dat een totaalverbod op constitutionele toetsing door de rechtelijke macht kent.

25-01-2017 16:30
Omdat slechts enkele Nederlandse politieke partijen de mogelijkheid voor een Constitutioneel Hof in haar verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing in maart 2017 heeft opgenomen zal  een benodigde verplichte tweederde  kamer-meerderheid voor aanpassing van de Grondwet de komende...

De Staat niet aansprakelijk voor schade Q-koorts-patiënten, aldus de Rechtbank Den Haag . Het is (nog) niet bekend of de zaak aan het Gerechtshof wordt voorgelegd.

25-01-2017 16:28
Aansprakelijkheid Staat voor schade van Q-koorts-patiënten? Heeft de Staat in de jaren 2007-2010 (1) eisers onvoldoende geïnformeerd over de hem bekende gevaren van Q-koorts en (2) te lang gewacht adequate maatregelen te treffen om eisers tegen die gevaren te beschermen? Conclusie: geen...

Woensdag 25 januari 2017 om 10 uur doet de rechtbank te Den Haag uitspraak in de claim van een groot aantal q-koortsslachtoffers .

24-01-2017 10:17

Het Europees Parlement heeft een nieuwe voorzitter. Martin Schulz is opgevolgd door Antonio Tajani. 351 afgevaardigden hebben in de vierde ronde voor Tajani gestemd. Tajani is voor de komende tweeënhalfjaar voorzitter van het Parlement.

24-01-2017 09:15
Het Europees Parlement is de volksvertegenwoordiging in het proces van Europese wetgeving. Waar de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie het belang van de lidstaten vertegenwoordigen, vertegenwoordigt het Parlement de belangen van de burgers van de EU. De taken van het Parlement lopen...

Opnieuw heeft de gemeente Enschede enkele stukken aan de openbaarheid prijsgegeven na een ingediend rekest op 9 november 2016 om volledige transparantie in de vuurwerkrampzaak van 13 mei 2000

24-01-2017 08:31
Wordt vervolgd !

Valse mail, valse brieven, valse telefoontjes, valse apps, valse WhatsApp-berichten

23-01-2017 09:23
Geregeld worden valse e-mails en valse brieven verstuurd, en ook valse telefoontjes gepleegd. Er zijn zelfs valse apps gevonden en er worden valse WhatsApp-berichten gestuurd. De afzender lijkt de Belastingdienst, maar is dat...

Ingebrekestelling gemeente Enschede en aankondiging dwangsom in de vuurwerkrampzaak

20-01-2017 17:55
Wegens weigering gevraagde afschriften te verstrekken m.b.t. de gebeuretenissen voor, op en na 13 mei 2000 is de gemeente Enschede formeel ingebreke gesteld onder aankondiging van een dwangsom.   De raadsman van client dhr. R.J. Bakker uit Enschede diende bij B. en W. van Enschede op 9...

"Verschoningsrecht voor advocaten en notarissen lijkt op de tocht te komen staan"

18-01-2017 16:55
Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot anti-witwasinlichtingen door belastingautoriteiten op basis waarvan belastingautoriteiten toegang krijgen tot informatie die in het kader van de anti-witwasregelgeving wordt...

Biedt een digitale handtekening voldoende betrouwbare authenticatie? Biedt blockchain-toepassing absolute zekerheid ? Kan het BW daarop steunen ?

16-01-2017 15:22
Biedt blockchain-toepassing absolute zekerheid zodat iedereen kan nagaan dat de gebruiker daadwerkelijk is wie hij/zij beweert te zijn ? Wie schept de wettelijke ordening in de online identificatie en authenticatie bij de variable inlogmogelijkheden op de diverse websites? Onder wiens...

Openbaarmaking Instellingsbesluit-stukken n.a.v. de Enschedese vuurwerkramp verdaagd tot 19 januari 2017. Wat is wel aan stukken geduid en welke stukken niet?

16-01-2017 12:17
Dhr. R.J. Bakker uit Enschede heeft bij ingediend rekest van 9 november 2016 de gemeente Enschede als eerste partij verzocht om vrijgave van alle stukken m.b.t. de gemeentelijke besluitvorming om meteen na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in gezamenlijkheid met de rijksoverheid ( Minister van...
<< 315 | 316 | 317 | 318 | 319 >>