Nieuws

Dossier Digitaal procederen // Samenvatting voorlichting over arrest Europees Hof van Justitie over dataretentierichtlijn.

19-11-2014 14:12
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op verzoek van de regering voorlichting gegeven over de gevolgen van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie voor de Nederlandse wetgeving over het bewaren van telecommunicatiegegevens voor de opsporing van ernstige criminaliteit....

Digitaal procederen een historische vergissing ?

30-10-2014 14:19
Reeds in 2006  toonden een hackersgroep aan dat de stemcomputer te manipuleren was vanwege het feit dat een stemcomputer elektromagnetische straling afgaf. Daardoor was op afstand af te lezen op wie een kiezer had gestemd. Het stemgeheim was daardoor niet meer heilig en veilig want het kon...

Dossier igitaal procederen // Heeft de Nederlandse Nationaal Commissaris Digitale Overheid voldoende kennis in huis voor bestrijding van computer-manipulaties, fraude en allerlei vormen van cybercriminaliteit en digitale veiligheidslekken ?

13-10-2014 18:26
Welk inzicht en kennis heeft deze commissaris van  het digitale domein van de koude cyber oorlog? Heeft de commissaris de problematiek rond de zero days en bugs doorgrond?     Met één digitale infrastructuur voor de hele Nederlandse overheid moet ons land over twee jaar weer...

Nederlandse beperking van vrije artsenkeuze is niet Brusselproof

10-10-2014 11:07
De beperkingen van vrije artsenkeuze die minister mw. drs. E. Schippers Nederlanders oplegt zijn niet Brusselproof. Indien de Nederlandse wetgever via een wijziging van  de zorgverzekeringswet een inperking van de voorgestelde vrije artsenkeuze mogelijk maakt conflicteert dit met het...

Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie bevordert integririteit en kwaliteit van gerechtsdeurwaarders (wetsvoorstel)

07-10-2014 13:19
Staatssecretaris Teeven bevordert integriteit en kwaliteit van gerechtsdeurwaarders.   Duidelijke regels over wie als gerechtsdeurwaarder mag optreden, in combinatie met een sterker toezicht op de beroepsgroep, moeten leiden tot meer kwaliteit in de uitoefening van het ambt. Ook is het zaak...

Melkboete van 133 miljoen euro voor Nederland opgelegd door de E.C. te Brussel

03-10-2014 16:49
Melkboete van 133 miljoen euro voor Nederland opgelegd door Brussel vanwege het overschrijden van melkquota over de laatste 12 maanden.                                            ...

Nieuw toezicht op de Nederlandse advocatuur per 1 januari 2015

01-10-2014 14:58
   

Ongeluk met monstertruck in Haaksbergen. Nederlandse wetgeving onvoldoende ?

30-09-2014 10:10
Voor het organiseren van een evenement zoals in het Nederlandse dorp  Haaksbergen plaats heeft gevonden heeft men een evenementenvergunning nodig. Deze vergunning moet in Nederland bij de gemeente worden aangevraagd.   Niet alleen is de vergunningverlening van belang maar meer nog de...

Dossier digitaal procederen // 1.2 miljard namen, inloggegevens en e-mailadressen liggen op straat !

07-08-2014 14:12
Computerhackers zijn in staat op grote schaal bankrekeningen te plunderen, gegevens van bedrijven, instellingen en particulieren te verkrijgen. De kennis en de gebruikte inbraak-technologie van de hackers worden steeds slimmer.   In de eerste week van augustus 2014 werd bekend dat een...

Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam

18-07-2014 15:29
Een Nederlandse advocaat vroeg via EMLS met een beroep op de Nederlandse Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) om stukken waaruit de vergoedingen blijken die de Leden van de Raad van Toezicht van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam incluis de Deken hebben ontvangen over de afgelopen...
<< 399 | 400 | 401 | 402 | 403 >>