Nieuws

Perspectief voor boeren en tuinders : Groenboerenplan integrale lange termijn visie voor de landbouw.

13-07-2022 08:14
Het Groenboerenplan wil perspectief bieden voor alle agrariërs die al een duurzame bedrijfsvoering hebben en agrariërs die hiernaar toe willen werken. Een perspectief voor de land- en tuinbouw waarbij voedselproductie op de lange termijn hand in hand gaat met het leveren van maatschappelijke...

De Amerikaanse Grondwet

11-07-2022 09:19
De Nederlandse Grondwet kan relatief gemakkelijk gewijzigd worden. Een politieke meerderheid van twee derde is daarvoor voldoende. Hoe anders is dat voor de Amerikaanse Grondwet. De drempel ligt zeer hoog (96 procent) en in de praktijk is een grondwetswijziging min of meer uitgesloten.   Bron...

Datatracking en dataverkoop.

11-07-2022 08:18
In het waakzamer Duitsland waarschuwde de Forschungsgemeinschaft al voor de gevaren van ongereguleerde en verborgen datatracking en dataverkoop door grote uitgevers. In Nederland blijft het onder wetenschappers vooralsnog stil. Op de meeste universiteiten ontbreekt het aan een visie, laat staan dat...

Dossier Vakantieparken // Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over misbruik vakantieparken door criminelen om hun geld wit te wassen

11-07-2022 08:16
Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stelt de beantwoording van de Kamervragen over vakantieparken die mogelijk misbruikt worden door criminelen om hun geld wit te wassen. De Tweede Kamerleden Van Nispen en Beckerman (beiden SP) hadden de vragen gesteld.   Bron :...

NEDERLAND - Dient Nederland opkoop van landbouwgronden door speculanten en "cowboys" niet te verbieden via een Wvg-bepaling of anderszinse beschermingsmaatregel ?

08-07-2022 14:43

Naast de bestuursrechter die de bestuurlijke lus gebruikt wordt thans de burgerlus gebruikt door de rechter. (ECLI:NL:RBMNE:2022:1721)

08-07-2022 09:26
Naast de besuursrechter die de bestuurlijke lus gebruikt wordt thans ook de burgerlus gebruikt door de rechter.  Zie daartoe o.a. https://sociaalweb.nl/samenvatting/jurisprudentie-rechtbank-midden-nederland-burgerlus/

NEDERLAND - Ondanks de diverse nationale boven-en ondergrondse "veenbranden " (zoals o.a. boerenprotest Toeslagen en vuuwerkaffaires, klimaat-en energiecrisis enz. gaar de Tweede Kamer 8 weken op reces.

08-07-2022 08:26
Gaaf land ? Tja,....

Groenboerenplan: 10 Aanbevelingen voor een nieuw perspectief voor boeren en tuinders. “Kies nu voor een échte omslag van ons landbouw- en voedselsysteem.”

08-07-2022 08:21
Terwijl het aantal boeren in Nederland de afgelopen 50 jaar is gedecimeerd, groeit tegelijkertijd een beweging van boeren en tuinders die werken aan een duurzame landbouw met meer nadruk op plantaardige voeding en afzet in de korte keten. Pioniers die soms al decennia werken aan...

Eerste Kamer stemt in met opnemen recht op eerlijk proces in Grondwet

08-07-2022 08:09
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het in de Grondwet opnemen van het recht op een eerlijk proces. Met dit wetsvoorstel - en daarbij toegang tot een onafhankelijke en onpartijdige rechter - wordt de garantie van rechtsbescherming voor individuele burgers in de Grondwet verankerd. De Rechtspraak...

Groenboerenplan: 10 Aanbevelingen voor een nieuw perspectief voor boeren en tuinders. “Kies nu voor een échte omslag van ons landbouw- en voedselsysteem.”

06-07-2022 17:34
Terwijl het aantal boeren in Nederland de afgelopen 50 jaar is gedecimeerd, groeit tegelijkertijd een beweging van boeren en tuinders die werken aan een duurzame landbouw met meer nadruk op plantaardige voeding en afzet in de korte keten. Pioniers die soms al decennia werken aan een landbouw met...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>