Nieuws

Dossier Vuurwerkramp // Enschedese vuurwerkrampzaak en de Nederlandse Trias Politica. Artikel 120 Nederlandse grondwet groot struikelblok.

05-11-2021 17:01
Enige heden vigerende wetten zijn ondeugdelijk doch de Nederlandse rechters mogen ingevolge art 120 van de grondwet hier niets van zeggen, terwijl Nederland als enigste EU-Lidstaat geen Constitutioneel Hof heeft. Niet alleen de 40.000 getroffenen van de Toeslagenaffaire zijn daarvan het slachtoffer...

Procureur-Generaal Parket Hoge Raad der Nederlanden concludeert tot vernietiging en verwijzing van een UMTS-Arrest.

05-11-2021 11:43
De zaak waarvan deze CONCLUSIES, maken deel uit van een samenstel van vier nog resterende samenhangende cassatiezaken met de nummers 19/04503, 20/01160, 20/01110 en 20/01111 over mobiele telefoontechnologie   De stand van de techniek op de prioriteitsdatum (12 november 2003) wordt weergegeven...

Tuchtrecht voor ambtenaren; een oplossing voor het handhavingstekort bij handhavers en toezichthouders

05-11-2021 10:08
De toeslagenaffaire heeft Nederland in het hart geraakt. Duizenden ouders zijn in grote financiële problemen geraakt doordat de Belastingdienst een ‘spijkerhard’ beleid hanteerde. Kleine fouten werden disproportioneel bestraft, en ook ouders die in het geheel geen blaam trof, werden de dupe. Een...

WOONRECHT // Amsterdam komt met zelfwoonplicht voor deel koophuizen

05-11-2021 09:11
Wie vanaf volgend jaar een huis koopt in Amsterdam met een WOZ-waarde tot 512.000 euro, is verplicht er zelf te gaan wonen. Verhuren wordt pas mogelijk na vier jaar, uitzonderingen daargelaten. Zo wil de gemeente voorkomen dat beleggers zich koopwoningen toe-eigenen.   Bron...

NEDERLAND - Vanaf maandag 8 november is het weer verplicht een mondkapje te dragen in de publieke ruimtes van de gerechtsgebouwen

04-11-2021 16:53
Vanaf maandag 8 november is het weer verplicht een mondkapje te dragen in de publieke ruimtes van de gerechtsgebouwen

Verbeterd publiek toezicht op EU-milieubesluiten door wijziging van de Aarhusverordening

04-11-2021 09:02
De wijziging van de Aarhusverordening moet ervoor zorgen dat de EU volledig voldoet aan het Verdrag van Aarhus betreffende de toegang tot informatie, inspraak in besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden. Burgers kunnen onder meer verzoeken om herziening van...

Toezichthouder stapt naar tuchtrechter over gebrekkig toezicht bij landsadvocatenkantoor Pels Rijcken

04-11-2021 08:56
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) concludeert dat notaris F. O. alleen fraudeerde, maar ook dat het interne en collegiale toezicht door Pels Rijcken tekort schoot. De toezichthouder op (onder andere) het notariaat deed de afgelopen tijd onderzoek en heeft nu naar aanleiding daarvan besloten om...

NEDERLAND - Het toezicht op de advocatuur wordt bijgesteld

04-11-2021 08:12
Het toezicht op de advocatuur wordt bijgesteld. [ ... ]

Dossier Vuurwerkramp // Raadsvragen naar aanleiding van aangifte Rudi Bakker over onderhandelingen perceel S.E. Fireworks

03-11-2021 17:16
De PVV-fractie in de Enschedese gemeenteraad heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de onderhandelingen tussen de gemeente en de eigenaar van de grond onder S.E. Fireworks. Daarbij gaat het met name om een bod van 1,5 miljoen gulden, voorafgaand aan de dag waarop...

HAAKSBERGEN - Afhandeling van mogelijke schades door zoutwinning

03-11-2021 09:30
Vanaf 1 november 2021 kunnen woningeigenaren en kleine bedrijven die mogelijk schade hebben aan hun woning of gebouw door bodembeweging als gevolg van zoutwinning hier melding van doen bij de onafhankelijke Commissie Mijnbouwschade. De Rijksoverheid heeft afspraken gemaakt met Nederlandse...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>