Nieuws

Weg van de waan van de dag: advies aan nieuwe Kamerleden

28-06-2021 13:15
Op verzoek van het Montesquieu Instituut blikken drie recent afgezwaaide Kamerleden terug op hun tijd in de Tweede Kamer. Ronald van Raak i (SP), Kees Verhoeven i (D66) en Eppo Bruins i (CU) adviseren hun opvolgers in de Kamer. Er is niet alleen een andere bestuurscultuur nodig, maar ook een andere...

A. Wolfsen herbenoemd als bestuursvoorzitter Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

28-06-2021 12:54
Aleid Wolfsen blijft de komende vijf jaar bestuursvoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van demissionair minister Dekker

Gelijke behandeling en rechtsbescherming in de knel bij Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

28-06-2021 08:23
  De nieuwe Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) laat ruimte om te discrimineren. Ook is het lastig voor de burger om zijn of haar recht te halen. Dat is de kern van het advies over de WGS van het College voor de Rechten van de Mens aan de Eerste Kamercommissie voor...

Dossier Vuurwerkramp // Nieuw onderzoek naar de vuurwerkramp.

25-06-2021 17:08
SP’er Renske Leijten wil dat er nieuw, onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de vuurwerkramp in Enschede. Leijten heeft in een motie de Tweede Kamer gevraagd in te stemmen met zo’n onderzoek. De motie van Leijten wordt volgende week dinsdag in stemming gebracht.   De voormalige directeur...

Samenloop van een tuchtrechtelijke en een strafrechtelijke procedure

25-06-2021 10:19
Het komt voor dat over hetzelfde feitencomplex zowel een tuchtrechtelijke als een strafrechtelijke procedure wordt gevoerd. Volgens de jurisprudentie van het EHRM en de tuchtcolleges is dit niet in strijd met het ne bis in idem-beginsel. Toch is die samenloop niet zonder complicaties. Dit artikel...

DUITSLAND - Verkündung im Bundesgesetzblatt : Reform des Strafprozessrechts

25-06-2021 08:31
Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Strafprozessordnung und zur Änderung weiterer Vorschriften vorgelegt. Ermittlungsverfahren   – Schaffung einer Befugnis zur automatischen Kennzeichenerfassung im öffentlichen Verkehrsraum insbesondere zu...

Dossier Vuurwerkramp // Motie van het Tweede Kamerlid Leijten zoals voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 21 juni 2021

24-06-2021 16:08
De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat meldingen van maatschappelijke misstanden serieus onderzocht dienen te worden; overwegende dat er een lijvig rapport ligt over eventuele misstanden bij de vuurwerkramp in Enschede en de afhandeling daarvan; overwegende dat deze serieuze melding...

DUITSLAND - Berliner Staatsmonopol auf Einäscherungen beanstandet

24-06-2021 10:51
VG stuft geltendes Staatsmonopol auf Einäscherungen als verfassungswidrig ein In einem anhängigen Klageverfahren hat das Verwaltungsgericht das in Berlin geltende Staatsmonopol auf Einäscherungen als verfassungswidrig eingestuft, das Verfahren ausgesetzt und die Streitsache dem...

NEDERLAND - Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) per 1 juli in werking

24-06-2021 08:19
Wet stikstoreductie en natuurverbetering treedt op 1 juli 2021 in werking.

Dossier 5G // Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and Consequences for Health

23-06-2021 09:07
Abstract Concomitant with the ever-expanding use of electrical appliances and mobile communication systems, public and occupational exposure to electromagnetic fields (EMF) in the extremely-low-frequency and radiofrequency range has become a widely debated environmental risk factor for health....
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>