Nieuws

Dossier Vuurwerkramp // Herziening is een mogelijkheid om aan een onherroepelijke veroordeling iets te doen.

07-10-2019 11:48
In uitzonderlijk gevallen kan een uitspraak van de strafrechter worden heropend en opnieuw door het Gerechtshof worden behandeld.   Eerst moet dan  worden vastgesteld of voldaan wordt aan de voor herziening geldende criteria en voorwaarden   of er sprake is van tegenstrijdige...

Tekorten ontslaan gemeenten niet van zorgplicht.

07-10-2019 09:11
Tekorten of niet, gemeenten moeten mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben in het kader van onder meer de Wmo 2015 en de Jeugdwet gewoon helpen. ‘Gemeenten dienen aan hun wettelijke verantwoordelijkheden te voldoen en elke inwoner dient door zijn/haar gemeente geholpen te worden indien dit...

Eu­ro­pees Hof be­ant­woordt vra­gen over bi­o­me­tri­sche ge­ge­vens in vreem­de­lin­gen­ad­mi­ni­stra­tie.

07-10-2019 08:57
Op 3 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie in Luxemburg prejudiciële vragen beantwoord over het afnemen en vervolgens opslaan en bewaren van zogenoemde biometrische gegevens van vreemdelingen in de vreemdelingenadministratie. Het gaat dan om gezichtsopnames en vingerafdrukken. De Afdeling...

Minimale norm nodig voor gemeente raadsgriffie.

07-10-2019 08:17
Door de toegenomen gemeentelijke taken en versplintering in de raad is de werkdruk van raadsleden gestegen en daarmee de behoefte aan ondersteuning en advisering toegnomen, stellen de griffiers. Er moet daarom een norm komen voor een minimale omvang van elke griffie.   Motie   Elke...

Advies advocaat-generaal aan Hoge Raad over ‘slapende dienstverbanden

07-10-2019 08:01
Naar aanleiding van prejudiciële vragen die de rechtbank Limburg aan de Hoge Raad heeft gesteld in een zaak over ‘slapende dienstverbanden’, heeft advocaat-generaal De Bock  een advies uitgebracht. De prejudiciële vragen gaan over de toelaatbaarheid van ‘slapende dienstverbanden’. Een ‘slapend...

Dossier Vuurwerkramp // Veiligheidsregio Twente (VRT) voor zover rechtens vereist mede aansprakelijk gesteld.

04-10-2019 17:12
Het Algemeen- en Dagelijks Bestuur van VRT zijn mede-aansprakelijk gesteld. Weg kijken is voor de Twentse brandweer geen optie. Een zich-zelf respecterend brandweer wil toch zo de geschiedenisboeken niet ingaan ?  De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente is de burgemeester van...

HvJ EU: Hostingprovider kan gelast worden informatie te verwijderen

04-10-2019 08:14
Naar aanleiding van een artikel van een Oostenrijks online-magazine, dat via een persoonlijk Facebook-account door een gebruiker is gedeeld en waarin het beleid van “die Grünen“ werd afgekeurd, vordert Glawschig-Piesczek (fractievoorzitter voor “die Grünen“ in de Oostenrijkse Nationalrat)...

Eerste wijk-rechtbank van Nederland geopend in Eindhoven

03-10-2019 14:58
De eerste wijkrechtbank van Nederland is afgelopen woensdag officieel geopend in de Eindhovense wijk Oud Woensel. ‘In de wijkrechtbank staat de mens achter de rechtszaak centraal en niet het strafbare feit, zoals in de traditionele strafrechtspleging. Op die manier wordt de rechtspraak effectiever...

Jort Kelder doet aangifte tegen bitcoin-adverteerders

03-10-2019 11:09

QR-code gaat burgerservicenummer vervangen op paspoort en id-kaart

03-10-2019 09:30
Met ingang van augustus 2021 wordt het BSN van paspoorten en identiteitskaarten verwijderd en verplaatst naar een QR-code op de achterzijde van identiteitskaarten en de houderpagina van paspoorten. Dat schrijft staatssecretaris Knops (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in een...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>