Nieuws

Dossier Vuurwerkramp // Op 13 juni 2022 vond wederom een openbare rechtszitting bij de Meervoudige Kamer van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State plaats.

16-06-2022 15:51
In deze zaak tussen journalist tevens eiser Raymond Bakker en verweerder de Minister van Justitie en Veiligheid ging het om het geschilpunt dat Bakker van mening is dat ten onrechte de minister 24 archiefdozen met stukken over de vuurwerkramp tot nu toe geheim heeft gehouden op oneigenlijke...

‘Betere Europese samenwerking nodig tussen de verschillende toezichthouders’

16-06-2022 15:05
De voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), pleit voor betere samenwerking tussen Europese toezichthouders. Die is nodig om de belangen van consumenten en beleggers in een snel digitaliserende financiële sector beter te kunnen beschermen. Ze deed dit donderdag 16 juni 2022 tijdens het...

Grondwettelijk Hof (Constitutioneel Hof) te Beligie vernietigt eindtermen

16-06-2022 14:57
De eindtermen voor de tweede en derde graad van het middelbaar zijn een fundamentele inbreuk op de vrijheid van onderwijs. Dat heeft het Grondwettelijk Hof zopas geoordeeld. Het arrest legt een bommetje onder ons onderwijs, want de nieuwe eindtermen waren al ingegaan voor het derde middelbaar. Om...

Advocatentuchtrechtspraak // Advocaat werkte 33 uur per dag en declareerde meer uren dan een dag telt, zelfs de momenten van contemplatie bracht hij in rekening.

16-06-2022 13:06
Verweerder heeft honderden uren en tonnen bij klager in rekening gebracht, zonder inzicht te geven in zijn werkzaamheden. Verweerder heeft zekerheid bedongen van klager anders dan door middel van een voorschot, door een pandrecht te vestigen. Verweerder heeft de kernwaarden partijdigheid en...

Hof van Discipline over toepasselijkheid Wwft m.b.t. beheer derdengelden afkomstig van buitenlandse partijen door advocaten

16-06-2022 10:04
Verweerder heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door een depotovereenkomst te ondertekenen op basis waarvan een groot bedrag op de derdengeldenrekening is beheerd ten behoeve van een procesfinanciering. Verweerder heeft miskend dat de Wwft van toepassing was en ten onrechte nagelaten een...

Dossier Vuurwerkramp // Het beroep van Bakker tegen de Staatssecretaris van I en W. (voorheen VROM) bij de Rechtbank Overijssel werd 10 juni 2022 gegrond verklaard

16-06-2022 09:01
Bakker werd geconfronteerd met een steeds weigerende staatssecretaris om een besluit te nemen om 279 dozen met daarin per door 250 documenten over de vuurwerkramp van Culemborg en Enschede openbaar te maken.   Een eenderde van de stukken wordt 1 juli 2022 openbaar gemaakt. De overige...

De EU start een juridische procedure tegen het Verenigd Koninkrijk, omdat het land eenzijdig Brexit-afspraken wil aanpassen.

15-06-2022 13:55

Advocaat geschrapt die tonnen declareerde zonder duidelijke specificaties

15-06-2022 13:25
De Haagse Raad van Discipline heeft op 13 juni een advocaat geschrapt die tonnen bij zijn cliënt in rekening bracht zonder duidelijke specificaties. Ook bracht hij zijn partijdigheid en onafhankelijkheid in gevaar door op te treden als bestuurder in bv’s waarvan zijn cliënt aandeelhouder...

Het legaliteitbeginsel brengt niet mee dat een beroepsgrond moet worden beoordeeld aan de hand van jurisprudentie die gold ten tijde van de gedraging

15-06-2022 09:17
De opvatting van de gemachtigde dat de jurisprudentie zoals die gold ten tijde van de gedraging moet worden toegepast bij de beoordeling van het verweer, vindt geen steun in het recht. Met (na de gedraging tot stand gekomen) jurisprudentie wordt het recht vastgesteld zoals dat ook voor de...

Cybercrimeteam Rotterdam sleutelrol in internationaal onderzoek

14-06-2022 08:58
Het Rotterdamse cybercrimeteam (CCT) speelde een sleutelrol in een groot internationaal fraude- en witwasonderzoek genaamd “Operation SKEIN”   Bron :  BijzonderStrafrecht.NL https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/cybercrimeteam-rotterdam-sleutelrol-in-internationaal-onderzoek
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>