Nieuws

NEDERLAND - RIJKSSUBSIDIE LEIDT TOT MEGA-WINSTEN VOOR WINDCOWBOYS

24-12-2021 12:11
Investeerders in windparken behalen dankzij rijkssubsidies een ‘extreem hoog’ jaarlijks rendement van gemiddeld 47 procent. Van de 880 miljoen tot 1,3 miljard euro die jaarlijks aan subsidie wordt gegeven, verdwijnt nu 570 miljoen als overwinst in de zakken van investeerders. Lees verder bij de...

Dossier Zeewolde Landschap-verrommeling // Komst van mega-datacentrum in Zeewolde nog lang niet zeker!

23-12-2021 13:15
De komst van het mega-datacentrum in Zeewolde is nog lang geen feit. Een meerderheid van de Eerste Kamer nam dinsdag de motie-Koffeman (Partij van de Dieren) aan om de verkoop van landbouwgrond voor hyperscale-datacenters op te schorten. Ook blijkt dat het hergebruiken van restwarmte technisch en...

ADVOCATUUR // Hof van Discipline laat zowel kat als hond los op onwillige advocaat .

23-12-2021 12:06
Advocaten zijn verplicht te voldoen aan het jaarlijks verzoek van de deken om financiële kengetallen te verstrekken. De deken kan medewerking zowel tuchtrechtelijk als bestuursrechtelijk afdwingen, stelt het Hof van discipline. Daarmee komt de bestuurlijke dwangsom bij het preventief toezicht...

NEDERLAND - Gemeenten maken potje van Wmo-toezicht.

23-12-2021 09:14
Het toezicht op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door gemeenten is belabberd. Dit concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Al in 2019 constateerde de IGJ dit. Sindsdien is er eerder sprake van verslechtering dan van verbetering. Wethouders beloven hun...

HvJ-EU: hogere nationale rechter kan lagere rechter niet belemmeren om prejudiciële vragen aan het EU-Hof te stellen

23-12-2021 08:56
Het Unierecht verzet zich ertegen dat een hoogste nationale rechterlijke instantie, naar aanleiding van een door een procureur-generaal in het belang van de wet ingestelde hogere voorziening, vaststelt dat een bij het EU-Hof ingediend verzoek van een lagere rechter om een prejudiciële beslissing...

NEDERLAND - ‘Fundamenteel ingrijpen is nodig voor digitale veiligheid’

21-12-2021 13:59
“De Nederlandse aanpak van digitale veiligheid moet snel en fundamenteel veranderen om te voorkomen dat de maatschappij ontwricht raakt door cyberaanvallen.” Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het rapport ‘Kwetsbaar door software – Lessen naar aanleiding van beveiligingslekken...

Citrix-lek toont dat aanpak cyberveiligheid anders moet.

20-12-2021 14:03
Nederlandse overheidsorganisaties en bedrijven zijn zeer kwetsbaar voor cyberaanvallen en de aanpak moet ‘snel en fundamenteel’ veranderen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport over het Citrix-voorval, getiteld ‘Kwetsbaar door Software’, dat uitkomt op het moment dat...

Dossier Vuurwerkramp // Motie….. op het moment dat u voor de motie kiest bent u voor de waarheid, en bent u tegen de motie dan ondersteunt u de waarheid niet."

20-12-2021 08:16
Dossier Vuurwerkramp //  Motie….. :op het moment dat u voor de motie kiest bent u voor de waarheid, en bent u tegen de motie dan ondersteunt u de waarheid...

Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verzwaring

20-12-2021 08:14
Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2021 houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verzwaring van de maatregelen   Bron...

Dossier Vuurwerkramp (Up-Date) // Gaat Nederland een rechtsstaat worden ?

17-12-2021 17:05
Hebben de heren formateurs Remkes en Koolmees wel of niet nagelaten bij de onderhandelingen om  het finale afwikkelingsrekest van 28 mei 2021 ter zake de Enschedese vuurwerkramp van 13 mei 2000 gericht aan informateur mevrouw drs. M.I. Hamer als  agendapunt in te brengen ?   Het...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>