Nieuws

Dossier Vuurwerkramp // (30) NFI miskleun: grote gevolgen ( Bewuste misleiding van de rechter door de justitiële gezusters NFI en OM verduidelijkt. )

27-02-2019 07:56
Dit artikel is gebaseerd op een reviewrapport (nu 1.338 blz.) van de Vuurwerkramp en maakt gebruik van de bevindingen van vijf externe deskundigen, waaronder een analyse van het NFI-rapport door drs. F.W.J. Vos. Het NFI Hoofdrapport is dé pijler is waarop het Openbaar Ministerie de strafvervolging...

Italiaanse rechtbank oordeelt dat wifi uit moet vanwege gezondheid leerling

26-02-2019 17:15
Advocaat van de familie van de leerling, geeft aan dat het in deze zaak om een noodmaatregel gaat totdat het vonnis wordt uitgesproken omdat er het vermoeden is dat het kind gezondheidsschade zal oplopen.   Oordeel rechter De rechter beveelt de onmiddellijke ontmanteling van de routers en...

Bestuursvoorzitter van de stichting Open Source & Overheid wil een parlementaire enquête over de ict-aanbestedingen van het rijk

25-02-2019 10:18

Nederland op de vingers getikt door Raad van Europa : anti-corruptiebeleid schiet tekort

25-02-2019 08:10
Nederland heeft een tik op de vingers gekregen van de Raad van Europa over zijn anti-corruptiebeleid. Het Nederlandse beleid zou tekort schieten en moet er een aparte gedragscode komen voor ministers. De premier zou op naleving moeten toezien. Dat blijkt uit het rapprt van de GRECO.   De GRECO...

Dossier Vuurwerkramp // (29) Vuurwerkramp - Update (21feb19)

25-02-2019 08:01
De tegenstand van VVD en D66 is weggestemd! De andere partijen willen een onderzoek door de O.V.V. naar het door mij opgestelde reviewrapport (1.333 blz.). Zie de besluitenlijst van 20 februari van de Kamercommissie Justitie & Veiligheid. Zie ook de beelden van de stemming in de Kamercommissie....

Dossier Vuurwerkramp // Vuurwerk blussen? Kijk uit!

22-02-2019 16:20
Het is precies 28 jaar geleden dat in Culemborg een opslagruimte met vuurwerk ontplofte en denken we aan de slachtoffers en nabestaanden van deze ramp. Onze gedachten gaan ook naar de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede, de brandweermannen Paul Gremmen, Theo Hesselink, Hans van der Molen...

Tweede ingebrekestelling van Europese Commissie in het kader van aanbestedingsplicht Nederlandse woningcorporaties

22-02-2019 15:57
Een Nederlandse woningcorporatie is aan te merken als ‘publiekrechtelijke instelling’ indien zij rechtspersoonlijkheid bezit en specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard.   Overheidsopdrachten: de Commissie verzoekt...

Samenwerking tussen rechtbanken in het zuiden van het land in de aanpak van ondermijningszaken.

22-02-2019 09:16

Dossier Incasso - Factoring // Incassoregister tegen misstanden bij incasso.

22-02-2019 08:39
Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. Er komt een incassoregister waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden komen er eisen en de naleving hiervan wordt...

15 t/m 17 maart: Rechtspraaksystemen niet bereikbaar door groot onderhoud

21-02-2019 09:02
Van vrijdagavond 15 maart tot en met zondag 17 maart zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn....
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>