Vandaag dag 104 van de coalitieformatie Burgerbelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie in Enschede. De finale afwikkeling Enschedese Vuurwerkramp (nog) niet geagendeerd. U blijft toch niet vier jaar wegkijken ? Loon van de angst is nul !

05-07-2022 08:05
Burgerbelangen-Enschede, VVD-Enschede, PvdA -Enschedeen ChristenUnie-Enschede het is ook in het belang van de burgers van Enschede dat de als beoogde coalitie de Enschedese Vuurwerkramp weer op de raadsagenda zet. Breng het  ter sprake in de coalitievormingsonderhandelingen . Wees geen werktuig in handen van anderen. Ook de voorgangers waren slechts passanten.
 
Hebben zij het geven van volledige transparantie opgenomen in het coalitie-akkoord.?  Kennen zij het risico van het boven de markt laten hangen?

Zijj weten toch ook dat het beroep van Bakker tegen de Staatssecretaris van I en W. (voorheen VROM) bij de Rechtbank Overijssel na eindeloos procederen op 

10 juni 2022 gegrond werd verklaard door de bestuursrechter te Zwolle.

 
Of blijven de Enschedese politieke partijen weer vier jaar wegkijken ?
Wordt het weer vier jaar navelstaarderij !
Loon van angst is nul ! 
 

https://emls.webnode.nl/news/up-date-vuurwerkramp-poltieke-doofpot-wat-onderzocht-de-commissie-oosting-niet-na-de-vuurwerkramp-van-13-mei-2000-en-waarom-niet-wat-is-er-door-het-o-m-en-rijksrecherche-niet-onderzocht-en-wat-is-niet-voor-de-rechter-gebracht-en-waarom-niet/