Vandaag dag 243 van de coalitieformatie Burgerbelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie in Enschede. De finale afwikkeling Enschedese Vuurwerkramp (nog) niet geagendeerd. U blijft toch niet vier jaar wegkijken ? Loon van de angst is nul !

01-11-2022 08:06
Burgerbelangen-Enschede, VVD-Enschede, PvdA -Enschedeen ChristenUnie-Enschede het is ook in het belang van de burgers van Enschede dat de als beoogde coalitie de Enschedese Vuurwerkramp weer op de raadsagenda zet. Breng het  ter sprake in de coalitievormingsonderhandelingen . Wees geen werktuig in handen van anderen. Ook de voorgangers waren slechts passanten.
 
Hebben zij het geven van volledige transparantie opgenomen in het coalitie-akkoord.?  Kennen zij het risico van het boven de markt laten hangen?

Zijj weten toch ook dat het beroep van Bakker tegen de Staatssecretaris van I en W. (voorheen VROM) bij de Rechtbank Overijssel na eindeloos procederen op 10 juni 2022 gegrond werd verklaard door de bestuursrechter te Zwolle.  

 
Of blijven de Enschedese politieke partijen weer vier jaar wegkijken en weigeren de cultuur van onrecht verzwijgen op te heffen?   
Wordt het weer vier jaar navelstaarderij !
Loon van angst is nul ook in Enschede ! 
 
De vuurwerkrampzaak staat op 2 augustus 2022 opnieuw voor zitting op de rol bij de Rechtbank Overijssel te Zwolle.
 
 
en
 

https://emls.webnode.nl/news/up-date-vuurwerkramp-poltieke-doofpot-wat-onderzocht-de-commissie-oosting-niet-na-de-vuurwerkramp-van-13-mei-2000-en-waarom-niet-wat-is-er-door-het-o-m-en-rijksrecherche-niet-onderzocht-en-wat-is-niet-voor-de-rechter-gebracht-en-waarom-niet/   

 

Beide partijen kregen op 2 augustus 2022 te maken met een doorvragende bestuursrechter in lange onderzoekszitting n.a.v. het aangespannen beroep van de Twentse journalist Raymond Bakker.

Zie o.a. 

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-doorvragende-bestuursrechter-in-onderzoekszitting-n-a-v-beroep-van-journalist-raymond-bakker/

 

WAAROM BLIJFT DE HUIDIGE GEMEENTERAAD VAN ENSCHEDE NOG ZWIJGEN ? WAAR WACHT DE GEMEENTERAAD NOG OP ?

NIET WEGKIJKEN DUS.  DE VRAAG Of NIEUW-ROOMBEEK GEBOUWD IS OP EEN LEUGEN. WAAIT NIET OVER.

LOON VAN ANGST IS NUL LEERT DE GESCHIEDENISBOEKEN.