Nieuws

O.M. in Maastricht is niet-ontvankelijk in vastgoedfraudezaak Joep J.

12-10-2013 10:10
De Rechtbank Limburg heeft het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in zijn recht tot vervolging van Joep J. en alle medeverdachten in het zogenaamde Landlord-onderzoek. Het strafproces in deze zaak voldeed niet aan de eisen van een ‘fair trial’, zoals bedoeld in artikel 6 van het...

EMLS adviseert advocatenkantoren zich aan te passen om te overleven.

11-10-2013 14:11
De Nederlandse advocatuur heeft niet tijdig gereageerd op de financiële – economische en pensioencrisis.  Vanaf 2008 is stap voor stap  het vastgoed in Nederland “onder water” komen te staan. De economie kreeg het zwaar te verduren en de banken moesten met "de billen...

Waar komt de eindverantwoordelijkheid van het toezicht op de advocatuur te liggen ?

09-10-2013 14:04
De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft onlangs de derde nota van wijziging “Aanpassing van de Advocatenwet” en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (TK 32382) aan de Tweede Kamer...

Kan bewijsbeslag worden gelegd op versleutelde cloud-bewijsbestanden ?

07-10-2013 15:12
EMLS gaf reeds voorbeschouwingen over de onmogelijkheid om de digitale gatenkaas te dichten. EMLS ontraadt de Rechterlijke Macht Digitaal Procederen in te voeren.   “WIE DRAAIT ER STRAKS AAN DE KNOPPEN” ===================================  Leesvoer voor de eigentijdse jurist. Zie de...

Europees Openbaar Ministerie

05-10-2013 13:40
Komt er geen Europees Openbaar Ministerie? In de Haagse wandelkringen valt te beluisteren dat het Nederlandse parlement een voorstel van de Europese Commissie om een Europees O.M. te installeren die belast wordt met opsporen van fraudeleus handelen met Europese subsidiegelden wil blokkeren. Naar...

Beperking toegang tot het Nederlands recht zal leiden tot Europees-rechtelijke interventie !

23-09-2013 16:32
Staatssecretaris mr F. Teeven wil blijkbaar geen  85 miljoen euro doch  91 miljoen euro extra bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. Die extra bezuiniging komt dan boven op  de eerder ingezette bezuinigingen van 156 miljoen euro. EMLS vindt dat de gevolgen daarvan in...

Wet conservatoir beslag slachtoffers

13-09-2013 22:17
Op 1 januari 2014 treedt de Wet conservatoir beslag slachtoffers in werking. De wet van 26 juni 2013 tot aanpassing van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof in verband met de introductie van de mogelijkheid conservatoir beslag...

Nieuwe website van www.emls.eu is under construction.

06-09-2013 14:19
Zoals U ziet wordt er op dit moment gewerkt aan de website van www.emls.eu

Discussie verordening koninklijke beroepsorganisatie gerechtsdeurwaarders

06-09-2013 14:04
De voorliggende vraag is of de verordening de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van deuwaarders voldoende waarborgt m.b.t. derdenparticipatie. Dient de gerechtsdeurwaarderswet niet te worden aangepast? Binnenkort hierover meer !

Op 22 juli 2013 s de wet op het financieel toezicht gewijzigd !

04-09-2013 12:05
De dato  22 juli 2013. is de wet op het financieel toezicht Wft gewijzigd naar aanleiding van de Europese AIFMD ( Alternative Investment Fund Managers Directive, de Europese richtlijn inzake alternatieve beleggingsinstellingen. )  Info 053 - 5723457 Behandelaar EMLS financieel-juridisch...
<< 241 | 242 | 243 | 244 | 245 >>