Nieuws

Omwonenden van (mega) geitenstallen vrezen de gezondheids- en milieugevolgen vanwege de “vlucht” van q-koorts bacteriën ook o.a. vanwege de geitenmestverspreiding. Op voorhand is het bevoegde gezag aansprakelijk gesteld.

25-11-2016 16:33
Inwoners van de Brababantse gemeenten Gemert-Bakel, Helmond en omstreken alsmede van de Overijsselse gemeente Hof van Twente zijn op voorhand  tot aansprakelijk stellen overgegaan. Zij voeren via Rechtspraktijk BAWA te Haaksbergen als motivering o.a. aan dat de afstandsmaten van uit de Wet...

Nederlandse universiteit (Wageningen) verliest kort geding tegen Nederlandse journalist over beschuldiging "gestuurd onderzoek"

24-11-2016 09:18
Een wetenschapsjournalist van Trouw heeft zich in een tv-programma uitgelaten over een onderzoek naar de werking van het Nederlandse statiegeldsysteem voor PET-flessen. Het onderzoek is uitgevoerd door twee onderzoekers van een onderzoeksinstituut dat is verbonden aan de Universiteit Wageningen, in...

Desgevraagd dienen studies over risico,s van pesticiden openbaar te worden gemaakt, aldus het Europese Hof van Justitie te Luxemburg.

23-11-2016 17:57
Rapporten van bijvoorbeeld de chemische industrie die toezichthouders gebruiken om te bepalen of een bepaald bestrijdingsmiddel op de markt mag komen, moeten openbaar worden gemaakt. Het argument dat hierdoor vertrouwelijke commerciële informatie op straat komt te liggen moet worden verworpen. Dat...

Einde ne bis-beoordelingskader in alle zaken bij Afdeling bestuursrechtspraak

23-11-2016 11:02
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bepaald dat het zogenoemde ne bis-beoordelingskader bij besluiten op herhaalde aanvragen niet langer moet worden toegepast. Anders dan voorheen toetst de algemene bestuursrechter niet meer uit zichzelf of er nieuwe feiten of veranderde...

Hebben politici, ambtenaren, bestuurders maar ook rechters wel voldoende kennis over de wijze waarop de big-datawereld werkt ?

17-11-2016 14:16
Zie ook de rubriek digitaal procederen en de brief van 11 november 2016 van de Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie gericht aan de Tweede Kamer. De burger heeft recht op controle over zijn eigen persoonsgegevens, maar wat kan die burger hier in de praktijk mee als politici, bestuurders,...

Windmolens en de "aangepaste wet-en regelgeving"worden niet geslikt in Markelo.

16-11-2016 23:57
Discussieleider G.J. Oplaat opende de info-avond in Zalencentrum de Haverkamp de door drie actiegroepen georganiseerde informatiebijeenkomst ten overstaan van ongeveer 300 belangstellenden voornamelijk verontruste inwoners uit Markelo, Diepenheim, Enter, Stokkum en omstreken. De bijeenkomst was...

Curator en gelijktijdig advocaat zijn is niet te verenigen. Deken en gelijktijdig advocaat zijn evenmin !

15-11-2016 09:41
Het benoemingsstelsel (Recofa) geeft een rolvertroebeling waardoor de schijn van partijdigheid bij voorbaat is gewekt. Onlangs bracht een gemachtigde, zijnde geen advocaat, o.a. deze netelige kwestie in rechte ter sprake o.a. vanwege belangenconflicten. De dubbel-functie advocaat-curator...

Alle nog ontbrekende stukken van de Enschedese vuurwerkramp moeten boven water. Waarheidsvinding is het fundament van ons democratisch bestel.

14-11-2016 09:17
Pal nadat de vuurwerkramp van 13 mei 2000 plaats had gevonden besluiten de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en de Rijksoverheid via een instellingsbesluit om een grondig onderzoek door een onafhankelijke commissie in te stellen onder voorzitterschap van mr. dr. M. Oosting. Honderden...

Amerikaans staatsrecht : Kiesmannen.

13-11-2016 11:27
De meeste stemmen versus de meeste kiesmannen.... Op 19 december 2016 zal in het Electoral College officieel de nieuwe president kiezen. De kiesmannen moeten dan wel in meerderheid voor stemmen en dat is in casu nog niet geheel...

Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht met KEI. De vraag is of digitaal procederen geen historische vergissing is ?

09-11-2016 16:29
De KEI-wetgeving (zijnde vier wetten en twee besluiten) is gepubliceerd medio juli 2016 in het Stb. 2016 onder no’s 288 t/m 294. KEI staat voor Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak.                                  ...
<< 319 | 320 | 321 | 322 | 323 >>