Doorzoek de website

NEDERLAND - Nederland blijft achter bij bescherming klokkenluiders.

https://emls.webnode.nl/news/nederland-nederland-blijft-achter-bij-bescherming-klokkenluiders/
e onderzoekscommissie die de problemen met de terugvordering van toeslagen moet onderzoeken. De getuigen vertelden over van alles wat er binnen de departementen mis ging. Maar de noodkreten van ouders zijn nooit vertaald in ‘buikpijnnota’s’. Wa

Grootte:30 kB

De Wet openbaarheid bestuur (Wob) die journalisten en burgers recht geeft op inzage in overheidsdocumenten, wordt door diezelfde overheid flink tegengewerkt.

https://emls.webnode.nl/news/de-wet-openbaarheid-bestuur-wob-die-journalisten-en-burgers-recht-geeft-op-inzage-in-overheidsdocumenten-wordt-door-diezelfde-overheid-flink-tegengewerkt/
n Toelichting van de Wob (1991) bevat hiervoor de volgende, prachtige overweging:   “Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 110 van de Grondwet, met het oog op een goede en democratische bestuursvoering wenselijk is

Grootte:34 kB

Dossier Vuurwerkramp // Rudi Bakker gaf 17 jan. 2022 een fel betoog bij de meervoudige kamer Raad van Discipline te Arnhem in de weigeringszaak van 2 advocatenkantoren om de namen van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) te noemen.

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp103/
oerde Rudi Bakker zelf ook uitgebreid het woord in tweede termijn ( Zie Deel 2 ) Deel 1  De voorzitter van de M.V.-Kamer opende met de mededing aan partijen dat mr. Van N. niet was komen opdagen. Saillant detail in deze zaak is dat de  advocaat van

Grootte:38,9 kB

Herijking van stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand verbetert toegang tot recht.

https://emls.webnode.nl/news/herijking-van-stelsel-van-gesubsidieerde-rechtsbijstand-verbetert-toegang-tot-recht/
atregelen, die samen zorgen voor een goed en duurzaam stelsel voor gesubsidieerde rechtsbijstand’.   ‘Vertrouwen in het recht en gelijkwaardige participatie van alle burgers binnen het recht zijn voorwaarden voor het goed functioneren van een so

Grootte:37,5 kB

Rede Dineke de Groot bij de installatie als president van de Hoge Raad

https://emls.webnode.nl/news/rede-dineke-de-groot-bij-de-installatie-als-president-van-de-hoge-raad/
instituties in de democratische rechtsstaat op orde zijn, maar dat voor vertrouwen in de aanpak mede van belang is of men de omgang met de regels ervaart als geloofwaardig. Dat herken ik als rechter. Zowel de rechtsregels zelf als de omgang daarmee z

Grootte:40,3 kB


Onderdelen 121 - 130 van 152
<< 11 | 12 | 13 | 14 | 15 >>