Doorzoek de website

Dossier Prejudiciële Procedures // Prejudiciële verwijzing uit Duitsland in zaak die samenhangt met dieselschandaal

https://emls.webnode.nl/news/dossier-prejudiciele-procedures-prejudiciele-verwijzing-uit-duitsland-in-zaak-die-samenhangt-met-dieselschandaal/
tionele onafhankelijkheid en verwijzingsbevoegdheid. De rechterlijke organisatie en de rechtspraak in Thüringen stroken niet met de criteria van het constitutioneel recht van de Unie en van het Hof voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke insta

Grootte:28,1 kB

Beroep op het voorzorgsbeginsel ex art. 91 lid 2 (juncto artikel 168) van het. Verdrag Werking van de Europese Unie in een Nederlandse Q-koortszaak.

https://emls.webnode.nl/news/beroep-op-het-voorzorgsbeginsel-ex-art-91-lid-2-juncto-artikel-168-van-het-verdrag-werking-van-de-europese-unie-in-een-nederlandse-q-koortszaak/
ale Grondwet doch niet in Nederland) .   Echter  handhaving van grondrechten is een belang die verzoekers wel toekomt. Alle EU-lidstaten hebben een Constitutioneel Hof behalve Nederland. Deze vormen absolute mensenrechten waarop  een rechtsstaat g

Grootte:29,7 kB

EMLS

https://emls.webnode.nl/home/
jke-beleidsopvattingen-dode-letter-leeft/ https://drive.google.com/file/d/1BFrNi8wgxVSwkSLNXsx9WXq177xHTZeu/view https://emls.webnode.nl/search/?text=constitutioneel   Nu het functioneren van de Nederlandse rechters anno 2020 bloot staat aan politi

Grootte:62,7 kB

EMLS

https://emls.webnode.nl/home/
jke-beleidsopvattingen-dode-letter-leeft/ https://drive.google.com/file/d/1BFrNi8wgxVSwkSLNXsx9WXq177xHTZeu/view https://emls.webnode.nl/search/?text=constitutioneel   Nu het functioneren van de Nederlandse rechters anno 2020 bloot staat aan politi

Grootte:62,7 kB

Dossier Vuurwerkramp ( Up Date-5 ) // Er komt nog veel meer los en er staan nog diverse procedures op de rol van o.a de rechtbanken, bij de Deken, Raad / Hof van Discipline en de diverse verzekeringen.

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-up-date-4-er-komt-nog-veel-meer-los-en-er-staan-nog-diverse-procedures-op-de-rol-van-de-rechtbank/
ge verzekering op de agenda gezet.    In Nederland kan een advocaat  ook gelijktijdig rechter zijn. Dubbelrol en onverenigbaarheid van functies.  Constitutioneel Hof wordt node gemist .   Bij de Raad van Discipline te Arnhem zijn de diverse dubb

Grootte:38,7 kB

Wordt de prejudiciële procedure vaak verkeerd gebruikt ?

https://emls.webnode.nl/news/wordt-de-prejudiciele-procedure-wordt-vaak-verkeerd-gebruikt/
t ook te uiteenlopende rollen vervullen: handhaver van EU-recht in inbreukzaken; appèlinstantie ten opzichte van het Gerecht in eerste aanleg; quasi-constitutioneel Hof dat toeziet op de bevoegdheidsafbakening tussen EU instellingen en beschermer va

Grootte:30 kB


Onderdelen 71 - 80 van 88
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>