Doorzoek de website

Is digitaal procederen een historische vergissing? Idensys blijkt een publiek-private samenwerking te zijn. Hoe proof is het inlogsysteem? Wie draait er aan de knoppen ?

https://emls.webnode.nl/news/indensys/
samenwerking te zijn. Hoe proof is het inlogsysteem? Wie draait er aan de knoppen ? 12-02-2016 12:22 De inwoners van EU-lidstat Nederland dienen hun burgerservicenummer (BSN) aan een particulier bedrijf af te moeten geven om in het systeem in te kun

Grootte:24,2 kB

QR-code gaat burgerservicenummer vervangen op paspoort en id-kaart

https://emls.webnode.nl/news/qr-code-gaat-burgerservicenummer-vervangen-op-paspoort-en-id-kaart/
EMLS EUROPEAN MULTILATERAL LAW SERVICE GROUP QR-code gaat burgerservicenummer vervangen op paspoort en id-kaart 03-10-2019 09:30 Met ingang van augustus 2021 wordt het BSN van paspoorten en identiteitskaarten verwijderd en verplaatst naar een QR-cod

Grootte:24,5 kB

Datalek // Nederlandse gemeente Hellevoetsluis publiceerde persoonsgegevens online.

https://emls.webnode.nl/news/nederlandse-gemeente-hellevoetsluis-publiceerde-persoonsgegevens-online/
sgegevens online gehad, zodat iedereen die via Google kon opvragen. Het waren bijlagen bij raadsadviezen en -besluiten, waarin gevoelige gegevens als burgerservicenummer, woonadres en mobiel nummer waren vermeld.   Bron : BinnenlandsBestuur.NL https

Grootte:23,2 kB

Bijstandsgerechtigden zijn verplicht buitenlands identificatienummer bekend te maken.

https://emls.webnode.nl/news/bijstandsgerechtigden-zijn-verplicht-buitenlands-identificatienummer-bekend-te-maken/
e AIO-aanvulling. De nummers waar het in deze zaken om gaat zijn het CIN-nummer uit Marokko en het TC Kimliknummer uit Turkije, vergelijkbaar met het Burgerservicenummer. In al deze zaken heeft de SVB betrokkenen om dit nummer gevraagd om onderzoek t

Grootte:27,8 kB

Ondanks artikel 13 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is de beveiliging van de medische gegevens bij 44 procent van Nederlandse ziekenhuizen niet op orde.

https://emls.webnode.nl/news/ondanks-artikel-13-wet-bescherming-persoonsgegevens-wbp-is-de-beveiliging-medische-gegevens-bij-44-procent-van-ziekenhuizen-niet-op-orde/
e zorg zijn de eisen in artikel 13 Wbp uitgewerkt in de beveiligingsnorm NEN 7510. Deze is gratis beschikbaar. Volgens artikel 2 van Regeling gebruik Burgerservicenummer in de zorg moeten ziekenhuizen aan deze norm voldoen. Het gaat hier dus om een m

Grootte:28,1 kB

Privacygaten in ontwerp DigiD-opvolger

https://emls.webnode.nl/news/privacygaten-in-ontwerp-digid-opvolger/
il afgeven dan de leverancier vraagt? Krijgen we dan een 'slikken of stikken' situatie die we nu ook in app-stores zien? In welke situaties wordt het BurgerServiceNummer (BSN) nu wel gebruikt en in welke niet? Hoe zorgt men ervoor dat de unieke ident

Grootte:29,4 kB

Datalekken moeten worden voorkomen en behoort in het bijzonder aandachtspunten voor zorgaanbieders te zijn.

https://emls.webnode.nl/news/datalek-moeten-worden-voorkomen-en-behoort-in-het-bijzonder-aandachtspunten-voor-zorgaanbieders-te-zijn/
er aandachtspunten voor zorgaanbieders te zijn. 05-03-2021 09:17 In januari werd bekend dat er bij de GGD miljoenen adresgegevens, telefoonnummers en burgerservicenummers zijn gestolen en illegaal zijn verhandeld door werknemers van de gezondheidsdie

Grootte:23,1 kB


Onderdelen 1 - 9 van 9