Dossier Vuurwerkramp // Up-Date (1) Verdagingen. Deken negeerde hoor en wederhoor in tuchtzaak over het weigeren van het noemen van de beroepsaansprakelijkheid-verzekeraar. Nederlandse Staat aansprakelijk wegens onrechtmatige advocatentuchtrechtspraak.

09-04-2021 17:01

Nadat Deken hoor en wederhoor in tuchtzaak negeerde m.b.t. het weigeren van het noemen van de beroepsaansprakelijkheidverzekeraar is het dossier doorgezonden aan de Raad van Discipline en werd  Nederlandse Staat aansprakelijkheidsstelling in het vooruitzicht gesteld wegens onrechtmatige tuchtrechtspraak. 

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp-deken-negeert-hoor-en-wederhoor-in-naam-noemen-zaak-beroepsaansprakelijkheid-verzekeraar-van-advocaat

 

Inmiddels werd de minister van BZK door Rechtbank Overijssel onlangs een dwangsom in het vooruitzicht gesteld indien niet alsnog binnen vier maand een op rechtsgevolg gericht besluit wordt genomen.

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp78/

 

De minister van Justitie heeft in maart 2021 voor de vierde maal een te nemen transparantiebeschikking op bezwaar met drie weken verdaagd en de Provincie Overijssel heeft Bakker heden 9 april 2021 een te nemen beschikking op een bezwaarschrift van Bakker tot 3 juni verdaagd.

 

Naast de gemeente Enschede is de Provincie Overijsel o.a. op grond van mede-bewind aansprakelijk gesteld. Zie daartoe o.a. 

https://emls.webnode.nl/news/dossier-vuurwerkramp72/    

 

Of de Enschedese vuurwerkrampzaken onderdeel gaat worden van verzekeringsregreszaken en/of formatiebesprekingen is niet bekend. 

 

==========

Opm. EMLS 

Het is te hopen dat de nieuwe informateur Herman Tjeenk Willink alle politieke partijen aanspreekt om haast te maken met de Wet van 21 februari 2018, houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering van de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over het recht op een eerlijk proces. Nederlanders zijn nu nog van verdragsbepalingen afhankelijk. Zie o.a.de zaken Keskin, de Toeslagenaffaire en de Vuurwerkramp.